انجمن‌های علمی دانشجویی فاران مهر دانش

انجمن زبان فاران مهر دانش

       اعضای انجمن

       نشریات

 • امور مذهبی و فعالیت‌های قرآنی
 • طرح پنجره‌ای رو به کتاب (سخنرانی‌ها)
 • دوره‌های آموزشی
 • جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و …
 • مسابقات
 • فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی
 • بازدیدها
 • ابتکارات، خلاقیت‌ها و اختراعات
 • غرفه‌های کارآفرینی و نمایشگاه‌ها
 • بانک ایده‌ها
 • تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها
 • کرسی‌های آزاد اندیشی
 • پارک هوشمند شهر دخت

       ثبت‌نام

       نگارخانه

       نشریه علمی دانشجویی انجمن

انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران مهر دانش

       صفحات رسمی انجمن

اعضای انجمن زبان و مترجمی

استاد مشاور
استاد مشاورخانم دکتر فریبا حسینی تشنیزی
استاد مشاور انجمن زبان و مترجمی
استاد مشاور
استاد مشاورخانم دکتر زهرا نادری فرجاد
استاد مشاور نشریه انجمن زبان و مترجمی
رئیس هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهمحمود قلی پور
کارشناسی مترجمی زبان
جانشین هیات مدیره
جانشین هیات مدیرهعلی عبدلی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرهکوثر حیدری
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرههانیه ترکاشوند
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرهثریا رهبری
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی