مجله علمی دانشجویی “فاران”

انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

Student Scientific Journal of Faran

  • شماره چهارم مجله علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران

  • شماره سوم مجله علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران
  • شماره دوم مجله علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران
  • شماره اول مجله علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران
انجمن زبان فاران مهر دانش

مجله علمی دانشجویی فاران

Student Scientific Journal of Faran

مجله علمی دانشجویی فاران توسط انجمن علمی دانشجویی زبان، مترجمی و زبان‌شناسی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

بایگانی‌ها

  • اردیبهشت ۱۴۰۳

  • فروردین ۱۴۰۳
  • اسفند ۱۴۰۲
  • بهمن ۱۴۰۲

پیوندها