بورسیه تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

پذیرفته‌شدگان محترم در موسسه آموزش عالی غیردولتی مجازی فاران مهر دانش دارای شرایط بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:

 نخبه و صاحبان ایده و اختراع (دارای ثبت و تایید رسمی)

  رتبه‌های ۱ تا ۵۰۰ کنکور

  صاحبان نوآوری در صنعت، انرژی سبز، پژوهش‌های علمی و فناوری و توسعه اقتصادی که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشند

پس از قبولی در یکی از رشته‌های فاران مهر دانش:

مقطع کارشناسی:

با آزمون سنجش

و بدون آزمون و با سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد:

با آزمون سنجش

و تکمیل ظرفیت بدون آزمون با اعلام سازمان سنجش

 از تخفیفات زیر بهره‌مند خواهند شد:

بورسیه تحصیلی از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد

 اختصاص بورسیه تحصیلی با پرداخت حقوق ماهیانه برای همکاری‌های پژوهشی، آموزشی دوره‌های کوتاه مدت و مهارتی نیمه وقت و تمام وقت

آشنایی با رشته‌های فاران مهر دانش

پذیرش رشته مددکاری اجتماعی فاران
دانشکده خدمات اجتماعی