ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به پذیرفته‌شدگان گرامی مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۲ به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می‌رساند جلسه معارفه و تبیین قوانین و مقررات مهم آموزشی موسسه از طریق نرم‌افزار ادوبی کانکت و لینکی که در ادامه آمده است برگزار خواهد شد. از همه علاقه مندان محترم دعوت بعمل می‌آید که در این جلسه مهم شرکت نمایند . یادآوری می‌گردد مطالبی که در این جلسه مطرح می‌گردند مورد نیاز اغلب دانشجویان بوده و آگاهی از آن‌ها بسیار مفید و راهگشا خواهند بود.

دانلود نرم‌افزار ادوبی کانکت:

راهنمای استفاده از ادوبی کانکت:

لینک ورود به جلسه: