وتاهک

تبعات تقاضای انصراف از تحصیل بعد از شروع ترم چیست؟

در صورت تقاضای انصراف دانشجوی ترم اولی بعد از دریافت شماره دانشجویی و شروع ترم هیچ مبلغی به دانشجو مسترد نخواهد شد. برای دانشجویان ترم دوم به بعد: پس از شروع یک نیمسال و قبل از پایان زمان حذف و اضافه بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، لازم است علاوه بر بدهیهای معوق، شهریه ثابت آن

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۳:۰۷۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای تبعات تقاضای انصراف از تحصیل بعد از شروع ترم چیست؟ بسته هستند

تبعات تقاضای انصراف از تحصیل قبل از شروع یک نیمسال از بُعد مالی چیست؟

درصورتیکه دانشجو قبل از شروع نیمسال (زمان اعلام شده در تقویم دانشگاهی) بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، تنها لازم است بدهی های معوق خود را تا آن تاریخ پرداخت و سپس مراحل انصراف را تکمیل نماید.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۲:۴۰۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای تبعات تقاضای انصراف از تحصیل قبل از شروع یک نیمسال از بُعد مالی چیست؟ بسته هستند

چگونه می توانم اعلام انصراف نمایم؟

قوانین آموزشی در ابتدای ثبت نام به هر دانشجو ارائه می گردد تا پس از مطالعه وی با امضا و اثر انگشت ثبت در پرونده وی شود. از اینرو تعهد به بندهای قید شده در آئین نامه کاملا الزامی می باشد. (شرایط انصراف در آئین نامه قید شده است) فرم انصراف را باید حضورا از

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۲:۱۵۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای چگونه می توانم اعلام انصراف نمایم؟ بسته هستند
بازگشت به بالا