چون کلاسها بصورت غیر حضوری برگزار می شوند  لزومی به حضور در طول ترم نیست اما  چون کلیه امتحانات در تهران برگزار می گردد از اینرو حضور دانشجویان در تمامی جلسات آزمون الزامی است. بازه زمانی امتحانات در مقطع ارشد معمولا بین یک الی دو هفته می باشد.