بله، شرایط بورسیه تحصیلی و تخفیف شهریه عبارتند از :

۱-پذیرفته شدگان با رتبه علمی زیر ۲۰۰ کنکور سراسری (مرتبط با رشته های فاران مهر دانش ) با شرایط ویژه پژوهشی، مهارتی و کارآفرینی بورسیه کامل خواهند بود.

۲-دانشجویانی که داری طرح پژوهشی، مهارتی، استارت آپ، پتنت (patent) با ثبت اختراع درای زمینه تولید و تقاضا باشند از بورسیه تحصیلی با درجات مختلف بر خوردار خواهند شد.