نشست مشترک بین معاونت آموزشی و مدیران حوزه معاونت وزارت عتف با روسای موسسات آموزش عالی غیر دولتی و الکترونیکی کشور

در سال 99 بیست و چهارم اردیبهشت ماه، نشستی مشترک آنلاین با حضور روسای موسسات آموزش عالی غیردولتی الکترونیکی با حضور جناب آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت عتف و مدیران کل این معاونت، سرکار خانم دکتر شمیرانی (دفتر موسسات آموزش عالی غیردولتی) جناب آقای دکتر اوحدی (دفتر گسترش) جناب آقای دکتر آهنچیان (دفتر برنامه‌ریزی آموزشی) و جناب آقای دکتر صفوی رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی وزارت عتف برگزار گردید.

در این جلسه اهم مشکلات و چالش‌ها و پیشنهادات موسسات بازگو شد. دکتر خاکی صدیق از فعالیت‌ها و فرایند کیفی و توسعه آموزشی این موسسات مجازی تشکر کردند و حمایت خود را در این مسیر اعلام نمودند که سعی خواهند کرد این چالش‌ها را که اهم آن‌ها به شرح ذیل هستند مرتفع نمایند:

1- دشواری و طولانی مدت بودن درخواست و تایید رشته‌های جدید برای هر سال تحصیلی.

2- طولانی بودن جذب هیئت علمی که از درخواست در سامانه نور رضوی شروع و حداقل دو سال طول می‌کشد.

3- پیشنهاد بهره‌گیری از نظرات و تجربیات حداقل ده ساله موسسات الکترونیکی در موقعیت دشواری که کووید-19 برای آموزش دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است.

4- استفاده عملی از تجربیات آن‌ها در اصلاح نظامنامه یادگیری الکترونیکی.

5- پیشنهاد گردید افراد در حال جذب و استخدام موسسات باتوجه به شرایط طولانی فرایند اعلام نهایی دفتر جذب به‌عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته شده منظور و برای تثبیت یا درخواست رشته جدید لحاظ شوند.

6- رسیدگی و اقدام وزارت عتف از طریق وزارت کار رفاه و امور اجتماعی برای اقدامات دوگانه بیمه تامین اجتماعی فی‌مابین موسسات دولتی و غیردولتی.

7- درمورد پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان پیشنهاد گردید که موسسات آموزش عالی مجازی از ظرفیت قانونی جذب بدون آزمون این دانشجویان برخوردار گردند.

8- پیشنهاد این موسسات جهت ایجاد رشته جدید یادگیری الکترونیکی در ارشد مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید از سال تحصیلی 1401-1400 اجرا گردد.

در پایان روسای موسسات از هم‌فکری و اقدامات معاونت محترم آموزشی و مدیران همراه در جلسه تشکر نمودند.

کنسرسیوم موسسات