رشته‌های تحصیلی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 2 رشته، مقطع کارشناسی پیوسته 11 رشته و در مقطع کارشناسی ارشد 8 رشته تحصیلی را ارائه می‌نماید. جهت مشاهده عناوین رشته‌های تحصیلی هر مقطع بر روی مقطع تحصیلی مورد نظر کلیک نمائید و جهت مشاهده جزئیات هر رشته تحصیلی روی رشته تحصیلی مورد نظر کلیک نمایید: