رشته‌های تحصیلی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۲ رشته، مقطع کارشناسی پیوسته ۱۱ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد ۸ رشته تحصیلی را ارائه می‌نماید. جهت مشاهده عناوین رشته‌های تحصیلی هر مقطع بر روی مقطع تحصیلی مورد نظر کلیک نمائید و جهت مشاهده جزئیات هر رشته تحصیلی روی رشته تحصیلی مورد نظر کلیک نمایید: