رشته‌های تحصیلی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش در مقطع کارشناسی ناپیوسته ۲ رشته، مقطع کارشناسی پیوسته ۱۲ رشته و در مقطع کارشناسی ارشد ۱۱ رشته تحصیلی را ارائه می‌نماید. جهت مشاهده جزئیات هر رشته تحصیلی روی رشته تحصیلی مورد نظر کلیک نمایید:

پذیرش رشته مددکاری اجتماعی فاران
دانشکده خدمات اجتماعی