تصاویر همایش

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
دکتر رفعت بیات (موسس و قائم مقام آموزش عالی فاران مهر دانش)
دکتر پیام حنفی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر مسلم بهادری ( استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی)
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
دکتر حمید مقدسی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )
مصاحبه با دکتر حمید مقدسی (دبیر علمی همایش)
مصاحبه با خانم دکتر رفعت بیات (رئیس همایش)
سخنرانان پنل تخصصی اول ( دکتر امیر ناصر اخوان-دکتر سید حسن مقدم نیا-دکتر مریم طایفه محمودی)
دکتر رضا صفدری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مصاحبه با خانم دکتر شیرین عیانی ( دبیر اجرایی همایش)
منتخب طرح شمس :اکبر درگلاله- مجید صفا- شادی طبیبیان - علی کیـانی -محمود شمس مخترع و مبتکر: استفاده از روش ویرایش ژنی برای اصلاح موتاسیون شایع عامل بیماری کمبود فاکتور 13 انعقادی در ایران
منتخب طرح شمس: پویان شکوری مخترع و مبتکر:مارکر هوشمند تشخیص دهنده محدوده جراحی
مهندس جهانی کیا (مدیر مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی)
جوایز مسابقه شناسایی مبتکران سرآمد (شمس)
منتخب طرح شمس: امید پوره ئی- علی گمارنوری مخترع و مبتکر: راکتور چند مرحله ای تصفیه پساب های صنعتی
منتخب طرح شمس: رسول نوروزیان قهفرخی مخترع و مبتکر:طراحی ملی نانو فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل DPF
منتخب طرح شمس: محمد حسین رحمانی مخترع و مبتکر: نمایشگرهای تعاملی
منتخب طرح شمس: آلاله رضا لطفی- فاطمه راستی- مرضیه ابراهیمی- امیررضا عارف مخترع و مبتکر: انتقال انتخابی سلول های T اتولوگ فعال شده به صورت ex-vivo با استفاده از ویژگی های مکانیکی – شیمیایی ارگانوئیدهای سرطان
منتخب طرح شمس: شریف مرادی مخترع و مبتکر: استفاده از miR-34a برای مهار تومور زدایی سلول های بنیادی پرتوان در هنگام سلول درمانی
متخب طرح شمس:کلثوم محمودی- حمیدرضا ناجی-یاسر علیزاده مخترع و مبتکر: تولید نهال های جنگلی بومی مقاوم به خشکی با استفاده از تکنولوژی نانو ذرات سیلیس در منطقه زاگرس (Sio 2 Nanoparticles)
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
منتخب طرح شمس: عارفه یاوری مبتکر: صحت سنجی اخبار و اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی
دکتر زهرا مستانه ( عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان )
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
سخنرانان پنل تخصصی دوم (دکتر فرحناز صدوقی-دکتر مریم جهانبخش-دکتر زهرا مستانه-دکتر حمید مقدسی)
دکتر شادی جمیلی (نماینده بنیاد نیکوکاری جمیلی)
دکتر رامین کریمی ( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد)
دکتر علی سلیمانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ملارد)
دکتر سید علی اکبر صفوی (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)
دکتر شیرین عیانی (معاونت پژوهشی موسسه آموش عالی فاران مهر )