بررسی تأثیر استفاده از پیام کوتاه در برنامه غربالگری سرطان پستان

عصمت مشعوف ، خدیجه مولایی* ، شیرین عیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران
دکتری انفورماتیک پزشکی، دپارتمان علوم کامپیوتر، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران. تهران، ایران.
Email: Moulaei. kh@tak. iums. ac. ir

چکیده

مقدمه: تلفن‌های همراه محبوب‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی هستند که از طریق خدماتی همچون دسترسی به خدمات اینترنتی، به‌کارگیری نرم‌افزارهای سیار و سرویس پیام کوتاه چگونگی ارتباط بین افراد را تغییر داده و به دگرگونی ارائه خدمات مراقبت سلامت منجر گردیده‌اند. برنامه‌های غربالگری نیز از تأثیرات این تغییرات پیشنهادهای تکنولوژیک بی‌بهره نمانده‌اند. امروزه به جهت اجرای فرایند غربالگری سرطان پستان از سرویس‌های پیام کوتاه جهت آموزش‌دهی و تعیین معاینات ادواری در غربالگری کادر درمانی و افراد شرکت کننده به‌منظور تشخیص زودهنگام و کنترل بهتر بیماری استفاده می‌شود. در این مطالعه بررسی تأثیرات استفاده از سرویس از نتایج پیام کوتاه در نتایج برنامه غربالگری سرطان پستان موردنظر بوده است.
روش: در این مطالعه، ابتدا مقالات مرتبط با عنوان ” استفاده از سرویس پیام کوتاه در برنامه غربالگری سرطان پستان ” از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ از پایگاه داده‌های معتبر و با استفاده از کلید واژه‌های معتبر استخراج گردیدند. سپس تحلیل و طبقه‌بندی محتوا مطابق با روش‌های علمی مندرج در این مطالعه انجام شد.
یافته‌ها : یافته‌های این مطالعه نشان داد که آموزش برنامه غربالگری سرطان پستان فقط به افراد بیمار یا سالم اختصاص نمی‌یابد بلکه کادر درمان را نیز در فرایندهای غربالگری درگیر می‌کند. استفاده از سرویس‌های پیام کوتاه به‌عنوان یک یادآور محدودیت‌های زمانی و مکانی را برای افراد حذف نموده است و در گروه‌های مطالعاتی مختلف با تعداد مشارکت کننده متفاوت، آگاهی افراد را افزایش داده و به بهبود قابل توجهی در میانگین نمره آزمون در حدود ۳۳ درصد و کاهش هزینه منجر گردیده است. یافته‌های این مطالعه همچنین نشان داد که ارسال پیام کوتاه می‌تواند به‌صورت دستی و از طریق سیتم انجام شود. ارسال پیام کوتاه به صورت دستی بر خلاف ارسال‌های سیستمی که جامعه و نمونه بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهند، تعداد افراد مشارکت کننده کمتری را تحت پوشش قرار داده و که بیشتر جنبه‌های آزمایشگاهی تأکید می‌نمایند.
نتیجه‌گیری: ارسال پیام کوتاه در قالب هشداری مصرانه به بیمار حس حمایت در درمان را منتقل نموده است، هرچند که امکان ارسال و پشتیبان‌گیری از این پیام‌های کوتاه از طریق سیستم‌ها و پایگاه داده‌های مدرن بر بستری توسعه یافته محقق نشده است. مزایای این پژوهش نشان داد که اختصاص دادن بخشی از پرونده‌های الکترونیک بیماران جهت پشتیبانی از سرویس‌های پیام کوتاه و می‌تواند روند بهتر درمان را توسط درمانگران بهبود بخشد و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت قرار ملاقات‌ها در برنامه غربالگری سرطان پستان را فراهم آورد.
کلمات کلیدی: تلفن همراه، پیام کوتاه، غربالگری، سرطان پستان، پیام متنی.

سایر مقالات (کلیک کنید)