سامانه LMS

جدول شهریه

کارت دانشجویی

تقویم آموزشی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

آموزش امن آزمون

انجمن‌های علمی دانشجویی فاران مهر دانش

انجمن علمی دانشجویی حقوق فاران مهر دانش
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات فاران مهر دانش
انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی فاران مهر دانش
انجمن علمی دانشجویی مددکاری و مشاوره فاران مهر دانش
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد و حسابداری فاران مهر دانش
انجمن علمی دانشجویی مدیریت فاران مهر دانش

بیشتر آشنا شویم

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

این موسسه پس از تاسیس با بومی‌سازی سیستم آموزش مجازی مناسب و تامین محتوای آموزش در رشته‌های مدیریت کسب و کارهای کوچک و مدیریت صنعتی (مقطع کارشناسی) آغاز به کار نمود. از آغاز فعالیت، تاکید ما بر نهادینه سازی و ارتقاء سطح فرهنگ آموزش مجازی در کشور و استقرار صحیح نظام مدیریتی و آموزش الکترونیکی با اهداف آموزش عالی کشور و توسعه کمی و کیفی در جهت تحقق برنامه چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی با تاکید بر جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه بوده است.

رویدادها

فارغ‌التحصیلان برتر

مقالات علمی پژوهشی

همایش و جشنواره