اخبار فاران مهر دانش

اخبار فاران مهر دانش۱۴۰۱/۱۰/۸ ۷:۲۷:۱۸

نحوه ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک پذيرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی كارشناسی ناپيوسته بهمن ۱۴۰۱

۱۷ بهمن ۱۴۰۱|اخبار آموزش|

نحوه ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته بهمن ماه سال ۱۴۰۱

۱۲ بهمن ۱۴۰۱|اخبار آموزش|

تمدید مهلت ثبت نام سوابق تحصیلی سراسری-بهمن ۱۴۰۱(تا پایان روز دوشنبه ۱۲دی۱۴۰۱)

۱۲ دی ۱۴۰۱|اخبار سنجش|

پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلی سراسری-بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۱۰)

۲ دی ۱۴۰۱|اخبار سنجش|

بازگشت به بالا