اخبار فاران مهر دانش

اخبار فاران مهر دانش۱۴۰۱/۱۰/۸ ۷:۲۷:۱۸

برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ (سازمان سنجش)

۱۲ بهمن ۱۴۰۱|اخبار سنجش|

تمدید مهلت ثبت نام سوابق تحصیلی سراسری-بهمن ۱۴۰۱(تا پایان روز دوشنبه ۱۲دی۱۴۰۱)

۱۲ دی ۱۴۰۱|اخبار سنجش|

Go to Top