وتاهک

اخبار موسسه

انجمن علمی-دانشجویی حقوق از بین دانشجویان فعال موسسه فاران مهر دانش همکار می‌پذیرد

By |۱۴۰۳/۳/۲۱ ۶:۰۱:۲۷۲۱ خرداد ۱۴۰۳|اخبار موسسه|0 Comments

راه‌اندازی انجمن علمی دانشجویی زبان، مترجمی و زبان شناسی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

By |۱۴۰۳/۲/۳۱ ۶:۰۸:۵۶۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳|اخبار موسسه|0 Comments

برگزاری کارگاه آموزشی و کاربردی طراحی جعبه‌های خاص کورل‌ساز (۳۰ بهمن ۱۴۰۲)

By |۱۴۰۲/۱۱/۳ ۵:۲۲:۳۵۲ بهمن ۱۴۰۲|اخبار موسسه|0 Comments

دوره‌های آموزش زبان به‌صورت مجازی (کسب مهارت و آموزش از هر مکان و هر زمان)

By |۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۱۳:۰۰:۵۴۱۲ دی ۱۴۰۲|اخبار موسسه|0 Comments
Go to Top