• منابع دروس همراه با سر فصل توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد و ترم بندی رشته ها نیز توسط مدیر گروه هر رشته تنظیم می گردد.
  • محتوای الکترونيکی شامل (پاورپوينت، پی‌دی‌اف، ورد و ….) از قبل تهيه شده، در فضای الکترونيکی هر درس قرار می گیرد. و در هر نيمسال بر مبنای انتخاب واحد دانشجويان، برای دانشجويان درس مربوطه قابل دسترسی می‌باشد.