• منابع دروس همراه با سر فصل توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد و ترم بندی رشته ها نیز توسط مدیر گروه هر رشته تنظیم می گردد.
  • محتوای الکترونیکی شامل (پاورپوینت، پی‌دی‌اف، ورد و ….) از قبل تهیه شده، در فضای الکترونیکی هر درس قرار می گیرد. و در هر نیمسال بر مبنای انتخاب واحد دانشجویان، برای دانشجویان درس مربوطه قابل دسترسی می‌باشد.