فرم دریافت گواهی‌نامه شرکت در وبینار آموزش مقاله‌نویسی علمی پژوهشی

"*" indicates required fields

(چنانچه در حال حاضر مشغول به تحصیل هستید این قسمت را پر کنید.)
درصورت درخواست دریافت گواهی‌نامه حضور در وبینار مبلغ ۸۵۰۰۰ تومان را به شماره حساب ۶۱۰۴۳۳۷۴۶۰۱۱۴۳۳۱ بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش واریز و تصویر فیش واریزی را آپلود نمایید.
Accepted file types: pdf, png, jpg, Max. file size: 512 MB.