پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلی «معدل كل ديپلم»

تمدید مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 1 دی 1400 برای ترم بهمن سال تحصیلی 1400-1401 پيرو اطلاعيه مورخ 18/09/1400 به اطلاع متقاضيان می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات برای افرادی كه تا اين تاريخ (14/09/2400) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبی اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 01/10/1400 نسبت به ثبت‌نام اقدام