مجله علمی دانشجویی حقوق فاران مهر دانش

انجمن علمی دانشجویی حقوق فاران مهر دانش

       اعضای انجمن

       نشریات

 • امور مذهبی و فعالیت‌های قرآنی
 • طرح پنجره‌ای رو به کتاب (سخنرانی‌ها)
 • دوره‌های آموزشی
 • جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و …
 • مسابقات
 • فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی
 • بازدیدها
 • ابتکارات، خلاقیت‌ها و اختراعات
 • غرفه‌های کارآفرینی و نمایشگاه‌ها
 • بانک ایده‌ها
 • تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها
 • کرسی‌های آزاد اندیشی
 • پارک هوشمند شهر دخت

       ثبت‌نام

       نگارخانه

       نشریه علمی دانشجویی انجمن

انجمن علمی دانشجویی حقوق فاران مهر دانش

       صفحات رسمی انجمن

اعضای انجمن حقوق

استاد مشاور
استاد مشاورآقای دکتر حسین یار احمدی
استاد مشاور انجمن حقوق
رئیس هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهسید امیر محمد حسینی
کارشناسی حقوق
جانشین هیات مدیره
جانشین هیات مدیرهعاطفه شیخی
کارشناسی حقوق
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرهحمید نوری
کارشناسی ارشد حقوق
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرهمهدی رستمی
کارشناسی حقوق
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیرهگلچین حاج اسفندیاری
کارشناسی حقوق