مجلۀ علمی دانشجویی فاران توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

اهداف:

۱. معرفی حوزه‌های گوناگون  حقوق

۲. توجه و تمرکز به پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزۀ حقوق

۳. آشنا نمودن مخاطبان و خوانندگان مجله با استادان، اندیشمندان و نویسندگان داخلی و خارجی در حوزۀ حقوق

۴. مطرح نمودن مشکلات و موانع در حوزۀ حقوق

۵. اطلاع‌رسانی در مورد رویدادها و اتفاقات روز و اخبار جدید در حوزۀ حقوق

۶. ارائۀ محتوای جذاب و خواندنی و ایجاد فضایی سرگرم‌کننده برای آشنایی و معرفی حوزه‌های مختلف حقوق به تمامی علاقمندان در این حوزه‌ها.

۷. ایجاد فرصت برای دانشجویان و ترغیب آن‌ها به نگارش و ارائۀ یادداشت‌های کوتاه و تخصصی در حوزۀ حقوق

۸. ایجاد فرصت برای چاپ مقالات و گزارش‌های مروری و سرمقاله‌های خواندنی در حوزه حقوق

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

اعضای اصلی هیئت تحریریه به شرح مندرج انتخاب و منصوب شدند:

استاد مشاور
استاد مشاورآقای دکتر‌حسین‌یاراحمدی
استاد مشاور انجمن حقوق
سردبیر
سردبیرسید امیرمحمد حسینی
ترم ششم کارشناسی حقوق
معاونت سردبیر
معاونت سردبیرعاطفه شیخی
ترم دوم کارشناسی حقوق
رئیس هیئت تحریریه
رئیس هیئت تحریریهگلچین حاج اسفندیاری
ترم چهارم کارشناسی حقوق
ویراستار
ویراستارمهدی رستمی
ترم دوم کارشناسی حقوق
ویراستار
ویراستارحمید نوری
کارشناسی ارشد حقوق