نام و نام خانوادگی رشته وگرایش قبولی دانشگاه قبولی
علی زمانی فرادنبه مدیریت- مدیریت انرژی دانشگاه تهران
حامد سلجوقی حقوق-حقوق خصوصی موسسه غیراتفاعی مجازی نور طوبی-تهران
پرندیس طاهرخانی حقوق-حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور استان قزوین-مرکز قزوین
پریچهر آقائی زبان و ادبیات فارسی-زبان وادبیات فارسی ویژه غیرفارسی‌زبانان دانشگاه مازندران-بابلسر
ایمان مختارنیا مدیریت کسب و کار و امور شهری-مدیریت کسب و کار*رفتار سازمانی و منابع انسانی  دانشگاه پیام نور استان البرز-مرکز کرج
علیرضا نوری ابوذر مدیریت-مدیریت صنعتی*تولید و عملیات دانشگاه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران
محمد دهقان نیری حقوق-حقوق خصوصی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
محمدعلی خواجه نجفی حقوق-حقوق کیفری و جرم‌شناسی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
سمیرا یزدانی بالان مدیریت-مدیریت صنعتی*تولید و عملیات دانشگاه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران
شیدا جهانگیری راد حسابداری-حسابرسی دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب
آرزو پیشداد حسابداری-حسابداری موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش
مهدی نورمحمدخالص مدیریت-مدیریت دولتی*مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران غرب
محمدهادی شعاعی مدیریت-مدیریت فناوری اطلاعات*کسب و کار الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران
سبحان کلانترزاده مدیریت-مدیریت بازرگانی*کارآفرینی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
سیدعباس قاضی میرسعید مدیریت-کارآفرینی*کسب وکار جدید دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی صلح میرزائی مدیریت-مدیریت بازرگانی*کارآفرینی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
امیر رضی مدیریت-مدیریت دولتی*توسعه منابع انسانی دانشگاه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران
کاوه ایرانشاهی مدیریت-مدیریت بازرگانی*بازرگانی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی-تهران
علی اصغری حسابداری-حسابداری موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
زهره جمالی حقوق-حقوق خصوصی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان-تهران
زهرا حق‌جوئی هنرهای نمایشی و سینما-تهیه‌کنندگی*نمایشی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معصومه میرعلیجانی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
رویا کبیر زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
سیده فاطمه طباطبائی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران
ستاره رضائی معماری-معماری داخلی دانشگاه تهران
محسن صمدی حقوق-حقوق خصوصی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
حسن محمدی حقوق-حقوق عمومی دانشگاه تهران
هادی عبدی حقوق-حقوق ارتباطات دانشگاه غیرانتفاعی سوره-تهران
مجتبی رمضان بختیاری علوم سیاسی وروابط بین‌الملل-مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه جامع انقلاب اسلامی-تهران
محمد وفائی آرا زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
مهدی قلاوند مهندسی هوافضا-ایرودینامیک دانشگاه تربیت مدرس
سیدپویا میرابوالفتحی مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم-تهران
محمد مهرانی مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران
رضا برزگر مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران