وتاهک

آیا تحصیل در مؤسسه “فاران مهر دانش” همزمان با خدمت نظام وظیفه عمومی امکان پذیر است؟

پاسخ: خیر، تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا ممنوع اعلام می باشد.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۷:۱۳۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای آیا تحصیل در مؤسسه “فاران مهر دانش” همزمان با خدمت نظام وظیفه عمومی امکان پذیر است؟ بسته هستند

آندسته از پذیرفته شدگانی که در حال انجام خدمت نظام وظیفه می باشند چه اقدامی باید انجام دهند؟

پذیرفته شدگانی که در حال انجام خدمت نظام وظیفه می باشند می بایست پس از انجام ثبت نام الکترونیکی به اداره آموزش در موسسه آموزش عالی مراجعه نموده و برگه تاییدیه ثبت نام خود را دریافت نمایند تا بتوانند برای دریافت برگه ترخیص از خدمت اقدام کنند. در روز معارفه و مراجعه حضوری با در

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۶:۱۶۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای آندسته از پذیرفته شدگانی که در حال انجام خدمت نظام وظیفه می باشند چه اقدامی باید انجام دهند؟ بسته هستند

آندسته از پذیرفته شدگانی که مشمول خدمت نظام وظیفه میباشند چه اقدامی باید انجام دهند؟

برای مشمولین خدمت نظام وظیفه ارائه معافیت تحصیلی الزامیست . لذا می بایست در روز معارفه و مراجعه حضوری ، فرم مخصوص درخواست معافیت تحصیلی را از کارشناسان مربوطه دریافت و تکمیل نموده و با مراجعه به پلیس 10+ معافیت تحصیلی خود را دریافت و به اداره آموزش تحویل نمایند.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۵:۴۸۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای آندسته از پذیرفته شدگانی که مشمول خدمت نظام وظیفه میباشند چه اقدامی باید انجام دهند؟ بسته هستند
بازگشت به بالا