وتاهک

مرخصی تحصیلی چیست؟

مدت زمان مشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد. در مقطع ارشد دانشجو فقط یک ترم اجازه مرخصی خواهد داشت که البته در طول سنوات وی نیز منظور خواهد شد.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۱:۴۴۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای مرخصی تحصیلی چیست؟ بسته هستند

مدت مجاز مرخصی پزشکی چند سال و به چه صورت است؟

مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۱:۱۴۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای مدت مجاز مرخصی پزشکی چند سال و به چه صورت است؟ بسته هستند

جهت درخواست مرخصی تحصیلی به چه صورت عمل کنم؟

لازم به تاکید است در نیمسال اول تحصیل دانشجو اجازه اخذ مرخصی را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت اما از ترم دوم به بعد با تحویل فرم تکمیل شده مرخصی (یک هفته قبل از شروع انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی درخواست خود را به واحد آموزش ارائه نماید. موافقت یا عدم موافقت با مرخصی

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۴۰:۲۰۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای جهت درخواست مرخصی تحصیلی به چه صورت عمل کنم؟ بسته هستند

در طول دوره تحصیلی کارشناسی چند بار می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. تبصره3: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت رسمی و معتبر همسر یا والدین دانشجو بدون احتساب در سنوات تحصیلی طبق مقررات، در اختیار

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۳:۳۹:۵۱۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای در طول دوره تحصیلی کارشناسی چند بار می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟ بسته هستند
Go to Top