وتاهک

دوره کارشناسی پیوسته الکترونیکی چند ترم است؟

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته آموزش های الکترونیکی (مجازی) 8 ترم است. در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز با موفقیت بگذراند مطابق آیین نامه های وزارت علوم از ادامه تحصیل باز می ماند.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۴۱:۳۲۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای دوره کارشناسی پیوسته الکترونیکی چند ترم است؟ بسته هستند

دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیکی چند ترم است؟

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش های الکترونیکی (مجازی) 4 ترم است. در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز با موفقیت بگذراند مطابق آیین نامه های وزارت علوم از ادامه تحصیل باز می ماند.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۴۱:۰۵۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای دوره کارشناسی ناپیوسته الکترونیکی چند ترم است؟ بسته هستند

در دوره کارشناسی در دوره تابستان مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در دوره تابستان اخذ نماید 6 واحد درسی است.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۴۰:۳۹۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای در دوره کارشناسی در دوره تابستان مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟ بسته هستند

دوره کارشناسی ناپیوسته شامل چند واحد درسی است؟

حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی  منتهی می شود و برای رشته مدیریت کسب و کار48 واحد می باشد.

By |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۳۹:۴۱۲۳ تیر ۱۴۰۰||دیدگاه‌ها برای دوره کارشناسی ناپیوسته شامل چند واحد درسی است؟ بسته هستند
بازگشت به بالا