آیا بورسیه تحصیلی و تخفیف شهریه در مقطع کارشناسی دارید؟

بله، شرایط بورسیه تحصیلی و تخفیف شهریه عبارتند از : 1-پذیرفته شدگان با رتبه علمی زیر 200 کنکور سراسری (مرتبط با رشته های فاران مهر دانش ) با شرایط ویژه پژوهشی، مهارتی و کارآفرینی بورسیه کامل خواهند بود. 2-دانشجویانی که داری طرح پژوهشی، مهارتی، استارت آپ، پتنت (patent) با ثبت اختراع درای زمینه تولید و