شرايط ادامه تحصيل دانشجويی که حکم اخراج برای او صادر می‌شود چگونه است؟

می‌تواند در صورت شرکت مجدد و قبولی در آزمون سراسری/ يا آزمون‌های احتمالی ديگر در هر دانشگاه و رشته‌ای که پذيرفته شود ادامه تحصيل بدهد.

توسط |1400/4/23 8:15:07تیر 23ام, 1400||دیدگاه‌ها برای شرايط ادامه تحصيل دانشجويی که حکم اخراج برای او صادر می‌شود چگونه است؟ بسته هستند

آيا معافيت تحصيلی “دانشجوی اخراجی” باطل می‌شود؟

بلی. همزمان با صدور حکم اخراج، وضعيت دانشجوی مشمول از سوی این موسسه آموزش عالی به حوزه نظام وظيفه اعلام می‌شود و رونوشت معرفی‌نامه نيز به خود دانشجو داده می‌شود. دانشجوی اخراجی موظف است ظرف مدتی که در رونوشت معرفی‌نامه قيد شده است خود را به حوزه نظام وظيفه معرفی نمايد.

توسط |1400/4/23 8:14:39تیر 23ام, 1400||دیدگاه‌ها برای آيا معافيت تحصيلی “دانشجوی اخراجی” باطل می‌شود؟ بسته هستند
بازگشت به بالا