شهریه هر ترم تحصیلی برای مقاطع مختلف  برا اساس جدول شهریه تعیین شده از  سوی  موسسه فاران مهر دانش  مطابق آیین نامه سالانه وزارت علوم اعلام و دریافت می‌گردد. جهت اطلاع از شهریه سال جاری به سایت مراجعه فرمایید.لازم به ذکر است شهریه ها هر ساله حداکثر تا ۱۸ درصد مطابق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش می یابند.