سئوالات خود را می توانید  از طریق پرتال درسی با ارسال پیام خصوصی به استاد یا طرح در تالار پرسش و پرسخ  طرح  کنید و استاد پاسخ های شما را در همان جا ارائه می کند.