در حال حاضر رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، حقوق و اقتصاد در مقطع کارشناسی پیوسته در این موسسه دایر می‌باشد.