در حال حاضر رشته‌های مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر وحسابداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته در این موسسه دایر می‌باشد.