بله – تنها در مقطع کارشناسی و در بعضی رشته ها از طریق سازمان سنجش این امکان وجود دارد.برای پیگیری این موضوع، هر ساله قبل از انتخاب رشته کنکور سراسری و تکمیل ظرفیت (حدود مرداد ماه و یا آبان ماه) به سایت سازمان سنجش (http://www.sanjesh.org) مراجعه نمایید و گزینه ای که دال بر پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) است را انتخاب و فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و مؤسسه آموزش عالی “فاران مهر دانش” را در رشته مورد نظر انتخاب نمایید. سپس با معرفی سازمان سنجش جزو دانشجویان این دانشگاه پذیرفته و به این مؤسسه آموزش عالی معرفی خواهید شد.در ضمن همیشه می توانید در این رابطه از قسمت خبرها و اطلاعیه ها سایت این موسسه به نشانی  https://faran.ac.ir  از پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سازمان سنجش نیز اگاه گردید.