ویدیوهای همایش

سرکار خانم دکتر رفعت بیات

موسس و قائم مقام آموزش عالی فاران مهر دانش، نماینده داوری مجلس شورای اسلامی

سرکار خانم خانم دکتر شیرین عیانی

دبیر اجرایی همایش

جناب آقای دکتر حمید مقدسی

دبیر علمی همایش

جناب آقای دکتر علی سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر حجت الله حاجی حسینی

عضو هیئت علمی و رئیس سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

جناب آقای دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سرکار خانم دکتر مریم جهانبخش

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سرکار خانم دکتر مریم طایفه محمودی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر مسلم بهادری

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس گروه 
علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی

جناب آقای دکتر پیام حنفی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

جناب آقای دکتر رامین کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

جناب آقای دکتر رضا صفدری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر کمال عقیق

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سرکار خانم دکتر زهرا مستانه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

جناب آقای مهندس جهانی کیا

مدیر مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی

قدردانی از منتخبین طرح شمس

جناب آقای دکتر حمید مقدسی

(جمع‌بندی همایش)