همایش بی‌همتا

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش به‌عنوان یکی از موسسات آموزش عالی الکترونیکی پیشرو با هدف مشارکت دانشجویان خود در این فضای تعاملی علمی نسبت به برگزاری “اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی” اقدام نمود؛ تا فرصتی برای گردهمایی متخصصین دانشگاهی، فعالان حوزه‌های صنعت، فعالان حوزه‌های بهداشت و درمان، مدیران و کلیه علاقه‌مندان فناوری اطلاعات را فراهم آورد.

سخن رئیس همایش سرکار خانم دکتر رفعت بیات 

“جامعه شناسی اقتصاد مقاومتی مبحثی نو و قابل پردازش پژوهشی و دانشگاهی است که عنوان کرسی پیشنهادی آن از سوی موسسه آموزش عالی فاران مهردانش در این  همایش مطرح می‌شود. دقت علمی به لایههای پنهان عوامل خرد و کلان متعامل در اقتصاد مقاومتی که از شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،برنامه‌ریزی و قانونگذاری ،چارچوب حاکمیتی و امنیتی داخلی از یکسو و شرایط منطقهای و بین‌المللی از سوی دیگر تاثیر می‌پذیرد از مباحث مهم این کرسی جامعهشناختی به‌شمار خواهد آمد. مفتخریم در این همایش ملی ،گفتمان دانشگاهی و پژوهشی در جامعه شناسی اقتصاد مقاومتی را با تأثیر پدیده‌های نو اما شتابان یعنی فناوری اطلاعات در دو حوزه توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت در کشور شروع کرده‌ایم تا با کمک و همکاری اندیشمندان ،پژوهشگران، اساتید و دانش‌پژوهان در تحقق اهداف آن سهیم باشیم. توجه به امر مهم توانمندسازی مردم برای مقاومت در شرایط سختی‌ها مثل حوادث غیر مترقبه و طبیعی و ناگهانی ،تحریم‌ها، چالش‌ها و حملات و تهدیدهای خارجی، مشکلات زیست محیطی، بروز اپیدمی‌ها و بیماری‌های پیش‌بینی نشده و هر آنچه که جامعه و مردم و مسئولین را دچار واهمه، نگرانی و استرس می‌کند به عنوان مهمترین وظیفه ملی و حاکمیتی اقتصاد مقاومتی، در شکل‌گیری اهداف و انتخاب عناوین علمی و پژوهشی این همایش مؤثر واقع شد و باعث گردید با تکیه بر ITبه اشتغال مستمر  کار و تولید برای تأمین درآمد سرانه با تکیه بر توسعه و انتقال تکنولوژی، دسترسی آسان و سریع به خدمات پیشگیری ،بهداشت و درمان با کیفیت و ارزان قیمت ،تأمین امنیت اجتماعی و روانی ،آموزش منابع نیروی انسانی تأکید کنیم حتی اگر اتفاق ناگواری هم نیفتد.