مقالات علمی پژوهشی موسسه فاران مهر دانش

۱۴۰۱

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ معرفی Charles و Postman دو نرم افزار مفید برای تست موبایل و وب اپلیکیشن ها سعید فرخی-استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش ، تهران، ایران

محمدصادق میرزا زاده-دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش

پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات ۱۴۰۱
۲ ارزیابی تاثیر مالی اسپانسری حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد-استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

مجید اهرابی نیا-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۴۰۱
۳ بررسی تاثیر مراحل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر شایستگی مدیران سازمان منیره عیوضی لوشکانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران ، ایران

سید علی حاجی بابائیان امیری-کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و اطلاعات،دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۹
۴ مروری بر ادبیات برندسازی در بازارهای شرکتی و زمینه های تحقیقاتی آتی آن:چالش های برندسازی در بازارهای شرکتی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

مجتبی حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۹

۱۴۰۰

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ تعیین عوامل موثر در پیش بینی متاستاز سرطان پستان به کمک مدل های یادگیری ماشین
مریم محیط – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش
هشتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو ۱۴۰۰
۲ اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز فرشید جدالی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: ۴، شماره: ۴۰ ۱۴۰۰
۳ الزامات استراتژیک و قانونی علائم تجاری و برند در بازاریابی بین المللی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش و کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بازرگانی کانونکارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

۱۴۰۰
۴ شناخت شغلی و سلامت روانشناختی: نقش تعهد شناختی به عنوان متغیر میانجی بخشی علیرضا جلالی

استاد یار گروه مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش ،تهران ،ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور ۱۴۰۰
۵ بررسی پرونده های شکایت فیلمنامه های ایرانی در زمینه ی سرقت یا استخراج بدون مجوز فائزه پیرمحمدی چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق ۱۴۰۰
۶ کنترل هزینه و پاسخگویی برای اجرای موثر بودجه سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۷ مدیریت و عملکرد هزینه استراتژیک: مورد هزینه های زیست محیطی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۸ مشکلات کاربرد قضاوت حرفه ای در ارزیابی تداوم فعالیت شرکت سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۹ بررسی قضاوت حسابرسی در فرآیند حسابرسی : تاثیر فشارهای اطاعت ، پیچیدگی وظیفه و تخصص حسابرسی- مورد شرکت های حسابداری عمومی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۱۰ مشارکت سهامداران در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) تجزیه و تحلیل چند مسئله ای و دوره ای سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
 ۱۱

هوشمند سازی آموزش مجازی با استفاده از واقعیت افزوده (AR) (طراحی نرم افزار و سخت افزار مرتبط با الگوریتم های هوش مصنوعی در خواندن متون و راه اندازی مدیا)

سعید فرخی

استادیار گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

کنفرانس بین المللی – Scopus ۱۴۰۰
۱۲

بررسی مبانی استفاده از فرآیندهای داده کاوی و سیستم های هوش تجاری در تحلیل داده های کلان اقتصادی

زهرا کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

چهارمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران ۱۴۰۰
۱۳

ارائه مدل پیش بینی دوره ای ترافیک لایه انتقال دسترسی به شبکه به همراه سیستم پشتیبان تصمیم گیری (مطالعه موردی: شرکت ایرانسل)

امید نوده فراهانی

دانشجوی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران

چهارمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران
۱۴۰۰
۱۴

بررسی تاثیر رضایت ، اعتماد و تعهد بر قصد حمایت و طرفداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

سیزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۴۰۰
۱۵

دلبستگی عاطفی مصرف کننده به برندهای رسانه اجتماعی و تاثیرات برند رسانه اجتماعی

علی سمیعی

دانشگاه غیرانتفاعی فاران مهردانش

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۴۰۰
۱۶

بررسی تاثیر تبلیغات شبکه های اجتماعی بر بازاریابی برند لوکس شرکت بی ام دبلیو

علی سمیعی

دانشگاه غیرانتفاعی فاران مهردانش

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۴۰۰
۱۷

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با انواع سکوت سازمانی

زهرا رفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی کارافرینی-موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
۱۴۰۰
۱۸

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال

فاطمه سادات شاه مرادی

دانشجوی ارشد گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم ۱۴۰۰
۱۹

بررسی محتوای دروس علوم تجربی دوره راهنمایی درحوزه آموزش حفاظت ازمحیط زیست

پروانه بخشی آغوزدره

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش واحد تهران

۱۴۰۰
۲۰

تحلیل موردی چهارچوب مدیریت اطلاعات چرخه زندگی یک محصول برای SEMs

نرگس اسلامی

دانشجو مدیریت بازرگانی موسسه غیرانتفاعی فاران

۱۴۰۰
۲۱ ارائه مدل کیفیت از خدمات موبایل بانک و ارزیابی معیارهای مدل با استفاده از تکنیک های FDEMATEL و FANP علی سمیعی

دانشگاه غیرانتفاعی فاران مهردانش

۱۴۰۰
۲۲ موانع کارآفرینی زنان محمدحسن کردستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۲۳ آسیب پذیری های حوزه دیتاسنتر سروش بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۲۴ تاثیر سیستم های توصیه گر کالا در فروشگاه های اینترنتی و تاثیر این سیستم ها در موفقیت تجارت های مبتنی بر وب محمدرضا قویدل

گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۲۵ مروری بر منابع فناوری اطلاعات، نوآوربودن، و قابلیت های زنجیره تامین به عنوان عوامل محر ک عملکرد کسب وکار حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۲۶ بررسی مفهوم ارزش در بازارهای شرکتی: معرفی چارچوبی یکپارچه حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۲۷ بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکردی مدیران با موفقیت شغلی آنان مهدی شعبان شهریاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-دانشگاه فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۲۸ موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد علیرضا جلالی

استادیار مدیریت و بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۲۹ مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، چه وقت و چگونه؟ حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۳۰ موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد علیرضا جلالی

استادیار مدیریت و بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۳۱ مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و عملکرد کسب و کار در صنعت هتل داری علیرضا جلالی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۴۰۰
۳۲ بررسی روش های پیدا کردن دوست در اینترنت اشیای اجتماعی زهرا کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۳۳ نحوه استفاده از سیستم های فازی در داده های حجیم زهرا کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۳۴ مرور و تحلیل ارتباط میان مدیریت استراتژیک تکنولوژی و حکمرانی، مدیریت ریسک و انطباق دیجیتال (DIGITAL GRC) فائزه پیر محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، موسسه فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۳۵ برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) محمد ابوالقاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه فاران مهر دانش ، تهران، ایران

۱۴۰۰
۳۶ بررسی کارآفرینی در اشتغال افراد معلول علیرضا جلالی

موسسه آموزشی عالی غیرانتفاعی غیرمجازی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۳۷ نقش کلیدی کارآفرینی در توسعه اقتصادی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۴۰۰
۳۸ بررسی تاثیر استقرار بانکداری مجازی بر رضایتمندی مشتریان در شعب بانک صادرات سرپرستی جنوب تهران علی سلیمانی

عضو علمی دانشگاه مجازی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۳۹ نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک حمیده ناطقی

گروه مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۴۰ بررسی فقهی و حقوقی منافع در بیع علی رحمانی مینق

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۴۱ مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت در ایران رضا بیرانوند

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۴۲ مسئولیت مدنی ناشی از درمان رضا بیرانوند

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۴۳ ارائه یک روش نوین در مدیریت کارآفرینی در مدلهای کسب وکاری مسکن علیرضا جلالی

استادیار مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۴۰۰
۴۴ شناسایی عوامل موثر بر موفقیت فرآیندهای بازاریابی کارآفرینی در شبکه های اجتماعی در شرکتهای خدمات کوچک و متوسط (مطالعه موردی:حوزه آموزش مجازی) علیرضا جلالی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۴۰۰
۴۵ بهینه سازی یک شبکه اجتماعی آنلاین مبتنی بر تکنیک های داده کاوی منیره عیوضی لوشکانی

فاران، تهران

۱۴۰۰
۴۶ بررسی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری در سطح بنگاه (مطالعه موردی: صنایع نفت وانرژی ایران) سیدمحسن معصوم زاده

دکترای مدیریت تکنولوژی و استاد موسسه آموزش عالی فاران

۱۴۰۰

۱۳۹۹

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ تاثیر مدیریت کارآفرینی بر صادرات یونس حیدری رجل

موسسه فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲ بررسی نقش تجربه و ادراک برند در بهبود ارزش ویژه مشتری زهرا فخاری نژاد

گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران، ایران

۱۳۹۹
۳ مروری بر مسائل امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء امید حسینی

،ارشد فناوری اطلاعات،دانشگاه فاران مهر دانش،تهران

۱۳۹۹
۴ بهینه سازی و حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم در حالت خاص مسائل بردار پشتیبان (SVM) با استفاده از روش افزوده لاگرانژی حهت تفکیک تصاویر زهرا حق جویی

دانشجوی کارشناسی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۵ بررسی تاثیر حضور در رسانه های اجتماعی بر مصرف کننده: مطالعه موردی شعب رستوران نایب در شهر تهران حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

مدرس و مدیرگروه رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی،غیرانتفاعی، مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۶ تبیین تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتری، مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

مدرس علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، دانشکده مدیریت، تهران،

۱۳۹۹
۷ تاثیر بازاریابی الکترونیک در صنایع خرد و پیشبرد راهکارهای فروش (مطالعه موردی: برندهای ورزشی) مهدی سعیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۹
۸ بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای خاورمیانه فریبا پیرمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۹
۹ ارائه راهکاری به منظور بکارگیری و پیاده سازی هوشمند تجارت در جهت بهبود سنجش عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی مهدی سعیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۹
۱۰ ارزش برند و اهداف رفتاری مشتری : یک مدل واسطه ای محمدصفدر کشاورزپور

استادیار مرکز آموزش عالی فاران مهر دانش، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش، تهران،

۱۳۹۹
 ۱۱

بررسی تاثیر تجربه برند بر تعهد برند، نقش میانجی اشتیاق و اخلاق ادراک شده (مطالعه موردی برندهای زارا، نایک، آدیداس، شنل، اچ اند ام، هرمس وگوچیدر فروشگاه های غرب تهران)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار و مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۱۲

نقش اینترنت اشیا در کاهش شیوع بیماری همه گیر کووید- ۱۹

امید حسینی

کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (مجازی)

۱۳۹۹
۱۳

تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بابک باستان

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران

۱۳۹۹
۱۴

تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت، وفاداری و خوشحالی مشتری (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۱۵

تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بانک شهر (شمال و شرق) تهران

نیلوفر گودرزی متین

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۱۶

بررسی تاثیرکیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتری با رویکردی مبتنی بر متغیرهای تعدیل گر و میانجی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۱۷

بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده آمادگی سازمانی و محیط کسب و کار

سیده فهیمه میرزاده قصاب کلائی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۹
۱۸

چالش های مالکیت معنوی و برند سازی از نظر قانونی و بازاریابی

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۱۹

راهکار تشخیص نفوذ در انتقال داده تجهیزات پزشکی متصل به اینترنت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM

امید حسینی

کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲۰

استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و کارافرینی سازمانی

سیده خدیجه حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارافرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲۱ مروری بر عوامل تعیین کننده در موفقیت تجارت الکترونیک مجید اقتصادی سهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲۲ قیمت گذاری تفکیکی: مروری بر تحقیقات قیمت گذاری تفکیکی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۲۳ کارآفرینی در بستر تاریخ بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۲۴ ارائه الگوی تاب آوری استراتژیک کسب و کارهای نوپا در شرایط تلاطمات محیطی ناشی از همه گیری ویروس کرونا (کووید- ۱۹) زهرا فخاری نژاد

دانش آموخته مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۹
۲۵ مفهوم سازی، سنجش و مدیریت ارزش ویژه برند مشتری محور حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲۶ نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، پیشنهادات بنیادین و مفاهیم علیرضا جلالی

استاد یار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۲۷ مروری بر ادبیات برندسازی در بازارهای شرکتی و زمینه های تحقیقاتی آتی آن:چالش های برندسازی در بازارهای شرکتی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۲۸ بررسی تاثیر مراحل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر شایستگی مدیران سازمان منیره عیوضی لوشکانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران ، ایران

۱۳۹۹
۲۹ نقش زنجیره بلوک در جلوگیری از ورود داروهای جعلی و بی کیفیت به زنجیره تامین دارو مریم محیط

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش

۱۳۹۹
۳۰ بررسی قصد خرید مجدد مشتری در فرایند خرید آنلاین علیرضا جلالی

استاد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش-

۱۳۹۹
۳۱ روند قضاوت حرفه ای حسابرس سعید زارع رفیع

کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران

۱۳۹۹
۳۲ تاثیر حرفه ای و تجربه بر قضاوت حسابرسی با پیچیدگی وظیفه به عنوان یک متغیر تعدیل کننده سعید زارع رفیع

کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران

۱۳۹۹
۳۳ سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

۱۳۹۹
۳۴ کارآفرینی در بستر تاریخ بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعیب مجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۳۵ بررسی محتوای دروس علوم تجربی دوره راهنمایی درحوزه آموزش حفاظت ازمحیط زیست پروانه بخشی آغوزدره

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش- واحد تهران

۱۳۹۹
۳۶ تبیین نقش فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اسماعیل افضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهردانش ، تهران

۱۳۹۹
۳۷ مسیرهای کارآفرینی برای عملکرد شرکت خانوادگی علیرضا جلالی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرنتفاعی غیرمجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۳۸ توسعه اقتصادی و کارآفرینی علیرضا جلالی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرنتفاعی غیرمجازی فاران مهردانش

۱۳۹۹
۳۹ تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی در صنعت خودروسازی علیرضا جلالی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران

۱۳۹۹
۴۰ افزایش تئوری مبتنی بر شبیه سازی در کارآفرینی از طریق اعتبار سنجی آماری علیرضا جلالی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش تهران

۱۳۹۹

۱۳۹۸

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ ارائه یک مدل مفهومی تجاری و فنی مدیریت پارکینگ های هوشمند بر بستر اینترنت اشیاء سیده فرزانه پورهاشمی

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۲ بررسی ارتباط کارآفرینی با رشد اقتصادی از منظر اسلام علیرضا جلالی

دکتری مدیریت، دانشگاه فاران

۱۳۹۸
۳ بررسی تاثیر قابلیت سنجش بازار بر خلق دانش و نوآوری فرآیندی و تولید با نقش تعدیل کننده جهت گیری کارآفرینی استراتژیک عباس صادقی

گروه مدیریت بازرگانی-کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۴ تاثیر شایستگی هیجانی کارمندان در جبران خدمات علیرضا بیات

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۵ تبیین نقش تعدیل کننده توجه به قیمت و مشغولیت ذهنی مصرف کنندگان ایرانی در ادراک آنان از قیمت در صنعت گردشگری احسان ناصر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۶ تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی مشتری مداری (مطالعه موردی: اداره امور مالیاتی شرق تهران) ربابه عشوریان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۷ بررسی تاثیر چرخه تبدیل دانش نوناکا و تاکوچی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه : صنایع منتخب کوچک و متوسط) لیلا میوه چی

کارشناس ارشد کارآفرینی ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی فاران مهر دانش،تهران

۱۳۹۸
۸ بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی تحمل ابهام سپیده سپهری مجد

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش مهرفاران

۱۳۹۸
۹ تبیین پیامدهای ارزش کالا در بازارهای خرده فروشی سارا غلام حسین پور

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۱۰ مطالعه موردی بررسی اثر خدمات اینترنت بانک بر رضایتمندی مشتریان مریم رحمتی اندرآب

دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کار کوچک موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
 ۱۱

بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه مطالعه موردی: بیمه ما

منیر ساری

دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی.موسسه غیرانتفاعی فاران مهر داانش

۱۳۹۸
۱۲

تاثیر هنجارها، لذت ادراک شده و کنترل ادراک شده بر رضایت و تبلیغات شفاهی برای خرید از طریق موبایل

لیلا طباطباییان

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

۱۳۹۸
۱۳

ارزیابی سطح درگیری با محصول در مصرف محصولات غذایی ارگانیک

مینا قاسم نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایرانو

۱۳۹۸
۱۴

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی کارکنان مطالعه موردی شرکت همراه سرویس خاورمیانه

خاطره محمدی

دانشجوی کارشناسی، رشته مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۱۵

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه با نقش میانجی قابلیت های پویایی

محمدرضا مهدیان یار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

۱۳۹۸
۱۶

تاثیر سرمایه انسانی، جهت گیری بازار و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان

امیر هنرمندیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۱۷

مدیریت در کسب و کارهای کوچک

امید ملقان

دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کار دانشگاه فاران

۱۳۹۸
۱۸

محدودیت ها و چالش ها در توسعه فضای کسب و کار در شهر تهران

مهران خان محمدی

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت کسب و کسب، دانشگاه مجازی فاران، تهران، ایران

۱۳۹۸
۱۹

بررسی نقش امیدواری مصرف کننده در تبیین تاثیر ارزش برند ادراک شده بر پیامدهای رابطه مشتری – برند در محیط خرده فروشی آنلاین

مهدیه سلیمانی

مدیریت بازرگانی- کارآفرینی، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۲۰

بررسی تاثیر شخصیت، خودکارآمدی و شناخت پیش نگرانه کارآفرینان بالقوه بر تمایلات کارآفرینی

پونه فضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۲۱ تاثیر ویژگی های فردی بر قصد کارآفرینی مریم خاقانی

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۲۲ جنسیت ، نوآوری مد و رهبری عقیده و نیاز به لمس در انتخاب چند کاناله خرید مجتبی دنیادوست

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۲۳ بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه(مطالعه موردی: بیمه ما) الهام وصلی

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۲۴ بررسی میزان تعهد مصرف کنندگان به برند کالاهای لوکس محمد گرایلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۲۵ تبیین تاثیر وابستگی احساسی مشتریان بر وفاداری آنها در بازاریابی خدمات میلاد امینی لیچائی

گروه مدیریت، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران ، ایران

۱۳۹۸
۲۶ بررسی تاثیر سرمایه انسانی و پیوندهای اجتماعی بر عملکرد سرمایه گذاری کارآفرینان رسول نقوی ممتازیان

گروه مدیریت بازرگانی-کارآفرینی، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران ، ایران

۱۳۹۸
۲۷ بررسی کارآفرینی زنان در کسب وکارهای خانوادگی (مرور مقالات در سطح بین المللی) لیلا میوه چی

کارشناس ارشد کارآفرینی ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی فاران مهر دانش،تهران، ایران

۱۳۹۸
۲۸ تحلیل بازاریابی گل های تزیینی و گیاهان آپارتمانی بازارچه گل و گیاه فکوری لادن هنرخواه

دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، ایران

۱۳۹۸
۲۹ بررسی تاثیر مسئولیت پذیری استراتژیک ارتباطات بازاریابی بر مشارکت مشتریان مرضیه سادات شیخ الاسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی-کارآفرینی، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۳۰ تاثیر تجربه فعالیت های بازاریابی بازی نمایی بر ارزش لذت جویانه، ارزش سودمندگرایانه، رضایت، عشق به برند و رفتار مشتریان مهرداد مهرام فر

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی-کارآفرینی، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۳۱ تاثیر سرمایه انسانی، جهت گیری بازار و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان امیر هنرمندیان

دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی گرایش کار آفرینی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۳۲ تبیین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر واکنش های نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان: مورد مطالعه هتل لاله شهر تهران حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد

مدرس و مدیرگروه رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی،غیرانتفاعی، مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۳۳ تبیین پیشایندهای وفاداری الکترونیکی مشتریان: مطالعه موردی، دیجی کالا فاطمه اکبری مرخالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۳۴ تاثیر نوآوری مبتنی برفن آوری اطلاعات وارتباطات برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمان در بانکهای خصوصی استان تهران زهره غفوری

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

۱۳۹۸
۳۵ بررسی تاثیر رفتار مصرف کنندگان در پیاده سازی بانکداری الکترونیکی معصومه زینتی

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

۱۳۹۸
۳۶ فهم قصد و نیت مصرف کننده در استفاده از خدمات تلفن همراه (مطالعه موردی: مشترکین شرکت ایرانسل) سمانه مصباح مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش

۱۳۹۸
۳۷ بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی، تعهد کارکنان و هویت یابی کارکنان از بانک (مطالعه موردی در بانک سامان) سعید امامی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۸
۳۸ رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت، نوآوری تامین کنندگان، محصول و عملکرد تجاری شرکت مهران کیایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران (مهردانش)

۱۳۹۸
۳۹ بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت و رشد سودآوری با نقش تعدیل کننده سرمایه مشتری (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده دارو در شهر تهران) سیدمجتبی روحانی

گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
۴۰ تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر وفاداری برند ساناز فاضل فکور

گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
 ۴۱

تبیین پیشایندهای رضایت مشتری و وفاداری مشتری در وسایل و تجهیزات نوظهور در بازار ایران

حسن محمدهاشم

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
 ۴۲

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری برند مشتریان با تأکید بر رویکرد ارزش ویژه برند مشتری محور

نوشین قائمی فر

گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
 ۴۳

تبیین واکنش مصرف کنندگان ایرانی به رکود اقتصادی بزرگ

فرنوش رفاهیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸
 ۴۴

بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی اعتماد، قابلیت فروش و قابلیت قیمت گذاری

لیلا عبدالحسینی

گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۷ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ بررسی معماری سرویس گرا در صنعت سلامت لیلا یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات،گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی فاران

۱۳۹۷
۲ رفتار مصرف کننده و نقش بازاریابی دهان به دهان بر رفتار مشتریان الهام وصلی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۳ اثرگذاری مدیریت تجربه مشتریان و نگرش مشتریان نسبت به پیام های ویروسی بر وفاداری آنها در صنعت فروشگاه های خرده فروش مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای جانبو الهام وصلی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۴ نقش مدیریت دانش در افزایش راندمان کار نیروی انسانی پروژه های صنعت نفت مطالعه موردی پتروشیمی شازند محمد ساعتچیان

دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۵ بررسی تاثیر قیمت سهام و نرخ ارز بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی بانک های خصوصی مینا آل مرزان

موسسه آموزش عالی فاران مهردانش

۱۳۹۷
۶ بررسی تاثیر میزان تسهیلات بانکی دریافتی بر سودآوری شرکت ها علی جلالی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

۱۳۹۷
۷ بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در افزایش کارایی کسب و کارهای الکترونیک (کاربرد : حمل و نقل هوشمند) علیرضا جلالی

همکار علمی موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران(مهردانش)، دکتری کارآفرینی با گرایش توسعه و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی، دانشگاه علوم مالزی

۱۳۹۷
۸ بررسی رابطه سازگاری و مشارکت سازمانی در یک شرکت صنعتی الهام بلندهمت

دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۷
۹ بررسی سرمایه فکری بر رفتارهای خلاقانه و نوآورانه مهران باقریان

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه فاران تهران، ایران

۱۳۹۷
۱۰ شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود مهدی اعتمادفر

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه فاران تهران، ایران

۱۳۹۷
 ۱۱

بررسی عوامل موثربازاریابی مشتری گرابرمیزان فروش دربازاریابی الکترونیک الگوی تعاملی

فاطمه سادات حسینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهردانش

۱۳۹۷
۱۲

تبدیل ابتکارات نوآورانه به محصولات دیجیتالی و درآمدزایی از آن

لیلاسادات حسینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۱۳

بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی

سجاد ساجدی

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه فاران تهران، ایران

۱۳۹۷
۱۴

طبقه بندی تصاویر ثبت شده از راه دور با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق CNN

صفا منافی بجوشین

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۱۵

عوامل موثر درموفقیت مدیریت دانش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

خدیجه بیگدلی

دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی فاران، تهران، ایران

۱۳۹۷
۱۶

ارزیابی و تحلیل راهکارهای داده کاوی در تجارت الکترونیک

مسعود حیدرنیا

کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهردانش، گروه فناوری اطلاعات، تهران، ایران

۱۳۹۷
۱۷

کارآفرینی کسب و کارهای الکترونیکی تحت وب و رضایت مشتری

الهام وصلی

استاد، گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، ایران

۱۳۹۷
۱۸

کرادفاندینگ: مزایا و معایب

محسن کوه جانی گوجی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فاران

۱۳۹۷
۱۹

بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت البرز قطعه

مرضیه اخلاقی مطلق

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ذکربشه

۱۳۹۷
۲۰

بررسی تاثیر فرهنگ بازاریابی بر عملکرد شغلی کارکنان صنعت گردشگری

محمد قاسمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران (مهر دانش)

۱۳۹۷
۲۱ تاثیر آموزش مدیریت استرس بر افزایش بهره وری سازمان سامان حیدرزاده سهی

کارشناسی مدیریت صنعتی، موسسه آموزشی فاران، تهران، ایران

۱۳۹۷
۲۲ ارایه مدلی جهت پذیرش سیستم های پیشنهاددهنده در وب سایت های تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری مهدی قربانی

گروه مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی فاران

۱۳۹۷
۲۳ بررسی نقش سرمایه فکری بر نوآوری در سازمان ها جبراییل بهروزی کلیان

گروه مدیریت، دانشجوی کارشنایسی مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، کرج، ایران.

۱۳۹۷
۲۴ بررسی نقش فضای کسب و کار در بهبود و توسعه کارآفرینی در ایران حسن پیرزاده

دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب وکار، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۲۵ بررسی نقش فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویا در بازاریابی میثم رحیمی

گروه مدیریت، واحد فاران، دانشگاه غیرانتفاعی، تهران، ایران

۱۳۹۷
۲۶ بررسی عناصر موثر در سازگاری با تلفن های هوشمند و استانداردهای مربوط به محتوا در مشهورترین وبسایت های خبرگزاری های ایرانی مریم جان محمدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه فاران، تهران

۱۳۹۷
۲۷ استفاده از رویکرد دیمیتل-خاکستری در انتخاب تولیدکننده در زنجیره ی تامین سبز حسین امامیان

کارشناس مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران (مهردانش)

۱۳۹۷
۲۸ بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی (مطالعه مورد: شرکت هوشمند ارتباط رهگشا) سعیده حسینعلی گل

دانشجوی رشته مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی فاران تهران ایران

۱۳۹۷
۲۹ تحلیل نقش و اهمیت برندسازی در مدیریت و بهبود فضای کسب و کار علیرضا محمدی

دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کار دانشکده فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۳۰ نقش سرمایه اجتماعی در کشف و شناسایی فرصت های کارآفرینی در سازمان ها سیدولی سرخ مرد

گروه مدیریت دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش کرج ایران

۱۳۹۷
۳۱ برنامه کلینیک بهره وری با زرگانی ایران براساس مدل سوات علیرضا جلالی

دکتری کارآفرینی ،استادموسسه آموزش عاالی فاران،تهران

۱۳۹۷
۳۲ بررسی کسب و کار الکترونیکی و نقش آن در صادرات ایران مهشید جاهدی سقرلو

کارشناسی مدیریت کسب وکارهای کوچک_موسسه آموزش عالی فاران مهردانش

۱۳۹۷
۳۳ بررسی و رتبه بندی عوامل موثربرموفقیت crm در بانک های خصوصی بر اساس مدل AHP سیده زهره محمدی برنا

دانشجوی کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۳۴ بررسی کارآفرینی زنان در کشورهای در حال توسعه آسیا (مرور مقالات بین المللی) لیلا میوه چی

کارشناس ارشد کارآفرینی ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران

۱۳۹۷
۳۵ نقش تسهیم دانش در بهبود فرآیندهای کاری و ارتقا فرهنگ سازمانی فرشته فیضی

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
۳۶ بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران کامیار خوشمرام

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک، موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش، تهران. ایران.

۱۳۹۷
۳۷ متعهدسازی مشتری و بازخورد آنلاین رضا خالقی

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

۱۳۹۷
۳۸ بررسی اثر برندسازی داخلی بر رفتارهای حمایتی برند با در نظر گرفتن عوامل واسطه ای در شعب بانک آینده منا ثمری نیک

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

۱۳۹۷
۳۹ تبیین رابطه بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و وفاداری مشتریان به برند از طریق نقش واسطه ای برندسازی در شعب بانک ملت نرگس شبان

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

۱۳۹۷
۴۰ مروری بر نحوه رتبه بندی خرده فروشی آنلاین با توجه به رفتار مصرف کننده زیبا چهاردولی

گردآورنده (دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک) موسسه آموزش عالی فاران ، تهران ، ایران

۱۳۹۷
 ۴۱

رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی صنعت لوازم خانگی)

رعنا دلیر

کارشناسی مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش

۱۳۹۷
 ۴۲

تحلیل ظرفیت کسب و کار حوزهی انرژی های تجدید پذیر تحت سناریوهای بدبینانه، متوسط و خوش بینانه

الهام وصلی

استاد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش(مجازی) ایران

۱۳۹۷
 ۴۳

تاثیر خودکارآمدی خلاقانه بر عملکرد : نقش اشتیاق کارآفرینانه به عنوان تعدیل گر روی این رابطه

علیرضا جلالی

همکار علمی دانشگاه غیرانتفاعی عالی فاران مهردانش

۱۳۹۷
 ۴۴

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی در صنعت گردشگری (مطالعه موردی؛ آژانس های خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر تهران)

علیرضا جلالی

مدرس موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۷ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ بررسی تاثیر رعایت الزامات لجستیک در کاهش زمان از دست رفته lead time و بهای تمام شده قطعه تولیدی سپر خودرو بررسی موردی قطعه سپر در شرکت مهر کام پارس اکرم میرزایی

دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه مجازی فاران موسسه مهر دانش فاران

۱۳۹۶
۲ ارتباط مولفه های هوش با مدیریت فهیمه سعیدا

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی فاران مهر دانش

۱۳۹۶
۳ بررسی عوامل پیش برنده ی ایجاد کارافرینی و کسب و کار هوشمند و رشد ان در ایران شقایق برومند

دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۶
۴ اثربخشی اموزش سازمانی با رویکرد مدیریت دانش ساختاریافته شرکت های تولیدی شهرک صنعتی حدیثه کریمخانی

کارشناسی ، مدیریت صنعتی، موسسه آموزش فاران

۱۳۹۶
۵ مدیریت زنجیره تامین و نقش آن در روابط کاری و نیز بهبود عملکرد سازمان ها مرجان اراکی تبار

موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

۱۳۹۶
۶ بررسی تاثیر قیمت سهام و نرخ ارز بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی بانک های خصوصی مینا آل مرزان

موسسه آموزش عالی فاران مهردانش

۱۳۹۶
۷ تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد شرکت های بیمه با در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان عامل تعدیلگر ( مطالعه موردی نمایندگی های بیمه ما استان اصفهان) بنفشه ابوطالبی

دانشکده مدیریت،دانشگاه فاران مهر دانش، تهران، ایران

۱۳۹۶
۸ بررسی تاثیر میزان تسهیلات بانکی دریافتی بر سودآوری شرکت ها جلالی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

۱۳۹۶
۹ به کارگیری کلان داده در صنعت سلامت به منظور هم افزایی بین علوم و دستیابی به سلامت پایدار : بررسی چالش ها و ارایه راهکارها شیرین عیانی

دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی فاران ( مهردانش) ، تهران، ایران

۱۳۹۶
۱۰ بازاریابی مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور بهبود رضایت مشتریان در کسبوکار: مطالعه موردی فرح ناز شاه آبادی فراهانی

لیسانس مدیریت کسب و کارهای کوچک ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش ، تهران

۱۳۹۶
 ۱۱

بررسی تاثیر میزان تسهیلات بانکی دریافتی بر سودآوری شرکت ها

جلالی

استاد موسسه آموزش عالی فاران

۱۳۹۶
۱۲

خانه های هوشمند برای افراد پیر

فریماه فروزانفر

کارشناس ارشد شبکه، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه غیرانتفاعی فاران، تهران

۱۳۹۶
۱۳

بررسی و تحلیل امنیت و کارایی سرویس های احراز اصالت در رایانش ابری

مرتضی تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزاردانشگاه فاران، مسئول بخش IT بیمارستان سینا

۱۳۹۶
۱۴

نقش ربات های صنعتی در افزایش بهره وری کارخانجات

علی کوهی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه فاران

۱۳۹۶
۱۵

بررسی کسب و کار الکترونیکی و نقش آن در صادرات ایران

مهشید جاهدی سقرلو

کارشناسی مدیریت کسب وکارهای کوچک_موسسه آموزش عالی فاران مهردانش

۱۳۹۶

۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۷ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ کاربرد هوش تجاری در تجارت الکترونیک فهیمه سعیدا

دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۵
۲ بررسی میزان اثربخشی مکانیزه شدن سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی نوری) علی سلیمانی

استاد موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش

۱۳۹۵
۳ بازاریابی مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور بهبود رضایت مشتریان در کسب وکار: مطالعه موردی فرح ناز شاه آبادی فراهانی

لیسانس مدیریت کسب و کارهای کوچک ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش ، تهران

۱۳۹۵
۴ تاثیر تولید چابک بر تولید به هنگام و عملکرد عملیاتی و عملکرد شرکت در صنعت تولید لوازم خانگی فریبا سیاف سکاک

فارغ التحصیل کارشناسی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه فاران

۱۳۹۴