فرم دریافت گواهی‌نامه شرکت در وبینار سواد دیجیتال

(چنانچه در حال حاضر مشغول به تحصیل هستید این قسمت را پر کنید.)
درصورت درخواست دریافت گواهی‌نامه حضور در وبینار مبلغ ۸۵۰۰۰ تومان را به شماره حساب ۶۱۰۴۳۳۷۴۶۰۱۱۴۳۳۱ بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش واریز و تصویر فیش واریزی را آپلود نمایید.
Accepted file types: pdf, png, jpg, Max. file size: 64 MB.

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز ادوبی کانکت

 راهنمایی ورود به وبینار

فرم ثبت نام کارگاه مجازی نگارش مقالات علمی

وبینار سواد دیجیتال