فرم دریافت گواهی‌نامه شرکت در وبینار سواد دیجیتال

(چنانچه در حال حاضر مشغول به تحصیل هستید این قسمت را پر کنید.)
درصورت درخواست دریافت گواهی‌نامه حضور در وبینار مبلغ 85000 تومان را به شماره حساب 6104337460114331 بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی غیر دولتی مجازی فاران مهر دانش واریز و تصویر فیش واریزی را آپلود نمایید.
Accepted file types: pdf, png, jpg, Max. file size: 500 MB.

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز ادوبی کانکت

 راهنمایی ورود به وبینار

فرم ثبت نام کارگاه مجازی نگارش مقالات علمی

وبینار سواد دیجیتال
تمدید ثبت نام کارگاه مجازی نگارش مقالات