فارغ‌التحصیلان برتر موسسه فاران مهر دانش

خوشبختانه هرساله تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان موسسه فاران در مقاطع کارشناسی ارشد و تعدادی در مقطع دکتری در دانشگاه‌های سراسر کشور پذیرفته می‌شوند. در این‌جا نام دانشجو، نام دانشگاه پذیرفته شده و رشته تحصیلی نمایش داده شده است. با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان.

ردیف نام دانشجو دانشگاه پذیرفته شده رشته قبولی رشته تحصیلی در فاران
1 رضا افسری آذر دانشگاه شهید بهشتی مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کارهای کوچک
2 افسانه محبوبی میاندواب پردیس فارابی دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی داخلی مدیریت کسب و کارهای کوچک
3 حمیدرضا شاکری دانشگاه شهید بهشتی کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
4 فاطمه ناهید دانشگاه شهید بهشتی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت کسب و کارهای کوچک
5 فاطمه رحیمی دانشگاه شهید بهشتی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
6 سیده کبری حسینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مدیریت کارآفرینی – MBA مدیریت کسب و کارهای کوچک
7 سناء عسگری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارآفرینی- آموزش و ترویج

مدیریت کسب و کارهای کوچک
8 رحمت نعمت پور اقبلاغ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
9 فرشته امینی دانشگاه شهید بهشتی مدیریت کارآفرینی سازمانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
10 روشنک فتح اله زاده موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان مدیریت کسب و کار-MBA مدیریت کسب و کارهای کوچک
11 سبحان عبداله پور کاکرودی موسسه آموزش عالی مازیار برنامه ریزی شهری مدیریت کسب و کارهای کوچک
12 فریبا رفیعی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارآفرینی- کسب کار الکترونیکی مدیریت کسب و کارهای کوچک
13 سمانه کاشی‌­گرزاده موسسه آموزش عالی مازیار مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی صادرات مدیریت کسب و کارهای کوچک
14 ناصرملکی امیرآباد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب اخلاق کاربردی مدیریت کسب و کارهای کوچک
15 ویدا رحیم هاشم آبادی موسسه آموزش عالی مهر البرز مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک مدیریت کسب و کارهای کوچک
16 منصور منصوری دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کارهای کوچک
17 الهام عیوضی آغمیونی موسسه آموزش عالی مهر البرز مدیریت عملیات امداد و نجات مدیریت کسب و کارهای کوچک
18 نیما بابامرادی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کارهای کوچک
19 محمد حسین شرعی پردیس البرز دانشگاه تهران مدیریت کسب و کار- استراتژی مدیریت کسب و کارهای کوچک
20 سعید قمی اویلی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک مدیریت بازرگانی- مدیریت مدیریت کسب و کارهای کوچک
21 سید حمید صدر لاهیجانی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی مدیریت کسب و کار –IT مدیریت کسب و کارهای کوچک
22 پریسا سادات امین زاده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارآفرینی – کسب و کار مدیریت کسب و کارهای کوچک
23 مریم هاشمی علیا دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک
24 امیر عباس فرهمند دانشگاه فردوسی مشهد سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت کسب و کارهای کوچک
25 سمانه طوسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارآفرینی- فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کارهای کوچک
26 مهدی همایونی مهر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی کارآفرینی- کسب و کار جدید مدیریت کسب و کارهای کوچک
27 اعظم محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی مدیریت کسب و کارهای کوچک
28 مهرتاج میرزائی بکتاش دانشگاه علم و صنعت ایران کارآفرینی- کسب و کار جدید مدیریت کسب و کارهای کوچک
29 الهه شیریان دهکردی دانشگاه خاتم علوم اقتصادی – اقتصاد و تجارت الکترونیک مدیریت کسب و کارهای کوچک
30 ابوالفضل اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مدیریت بازرگانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
31 منصور منصوری دانشگاه پیام نور مرکز ورامین- قرچک مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کارهای کوچک
32 طاهره علی زاده قمصری موسسه آموزش عالی مهر البرز مدیریت بازرگانی- بازاریابی مدیریت کسب و کارهای کوچک
33 مهسا جعفری پردیس فارابی دانشگاه تهران مدیریت کارآفرینی- سازمانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
34 محمد مهرپور دانشگاه پیام نور استان تهران آموزش زبان انگلیسی مدیریت کسب و کارهای کوچک
35 محمد سبحانی پردیس فارابی دانشگاه تهران مدیریت جهانگردی- بازاریابی مدیریت کسب و کارهای کوچک
36 مریم تقی نژاد پردیس فارابی دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت کسب و کارهای کوچک
37 مهنا توکلی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت کسب و کارهای کوچک
38 فریور پور عباس هشجین دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات مدیریت صنعتی
39 نوشین توکلی ایمانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
40 مجید قربانعلی زادگان دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال مدیریت دولتی- خط مشی گزاری عمومی مدیریت صنعتی
41 میلاد سفلایی شهر بابک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی
42 سعید دلیریان آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت تکنولوژی- انتقال تنکنولوژی مدیریت صنعتی
43 اطهر شفیعی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی مدیریت صنعتی
44 فرشته خدادادی فیروز آبادی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی مدیریت صنعتی

ردیف نام دانشجو دانشگاه پذیرفته شده رشته قبولی رشته تحصیلی در فاران
45 سیدمحمدرضا حسینی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی
46 شهرام صیدآبادی دانشگاه آزاداسلامی- واحد الکترونیکی مدیریت بازرگانی- کارآفرینی مدیریت صنعتی
47 فاطمه حاج محمدی دانشگاه پیام نور واحد لواسانات الهیات- فلسفه و کلام اسلامی مدیریت صنعتی
48 فاطمه قربانپور فشتمی دانشگاه پیام نور واحد مرکز تهران شمال صنایع مدیریت مهندسی مدیریت صنعتی
49 ناصر کریمی دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کارهای کوچک
50 مریم باریکانی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان مدیریت کسب و کار MBA مدیریت صنعتی
51 مهدی شاه پوری ارانی دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی مدیریت صنعتی- تولید و عملیات مدیریت صنعتی
52 الهه جعفری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد الکترونیکی روابط بین الملل مدیریت صنعتی
53 امین تربی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت صنعتی
54 رحمت نعمت پور اقبلاغ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
55 سبحان عبداله پور کاکرودی موسسه آموزش عالی مازیار برنامه ریزی شهری مدیریت کسب و کارهای کوچک
56 سحر علی وردی ممقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس روانشناسی عمومی مدیریت صنعتی
57 میترا مرادی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت صنعتی – تولید مدیریت صنعتی
58 ناصرملکی امیرآباد دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب اخلاق کاربردی مدیریت کسب و کارهای کوچک
59 نگار عمادی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی مدیریت صنعتی
60 منصور منصوری دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کارهای کوچک
61 فاطمه زارعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
62 مهشید سادات طباطبائیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نقاشی مدیریت صنعتی
63 نیما بابامرادی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور طوبی مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کارهای کوچک
64 امیر حسین حیدری ازندریانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد الکترونیکی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
65 سعید قمی اویلی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک مدیریت بازرگانی- مدیریت مدیریت کسب و کارهای کوچک
66 محمد حسین محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
67 اشکان حاجی میراخوری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت صنعتی
68 احمد لبیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت اجرایی مدیریت صنعتی
69 فریبا فرهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی مدیریت صنعتی
70 حسین آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت مدیریت اجرایی مدیریت صنعتی
71 مهران محرم زاده موسسه آموزش عالی نورطوبی مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه مدیریت صنعتی
72 الهه شیریان دهکردی دانشگاه خاتم علوم اقتصادی – اقتصاد و تجارت الکترونیک مدیریت کسب و کارهای کوچک
73 علی عبدالهی ریسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان حسابداری مدیریت صنعتی
74 ابوالفضل اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مدیریت بازرگانی مدیریت کسب و کارهای کوچک
75 منصور منصوری دانشگاه پیام نور مرکز ورامین- قرچک مدیریت اجرایی مدیریت کسب و کارهای کوچک

ردیف نام دانشجو دانشگاه پذیرفته شده رشته قبولی رشته تحصیلی در فاران
76 سید میلاد عرضاوی موسسه آموزش عالی نور طوبی مدیریت صنعتی- مدیریت پروژه مدیریت صنعتی
77 رضا سمینو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
78 طاهره علی زاده قمصری موسسه آموزش عالی مهر البرز مدیریت بازرگانی- بازاریابی مدیریت کسب و کارهای کوچک
79 محمد مهرپور دانشگاه پیام نور استان تهران آموزش زبان انگلیسی مدیریت کسب و کارهای کوچک
80 مهنا توکلی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت کسب و کارهای کوچک
81 علی غفاری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت ورزشی مدیریت صنعتی
82 فریبا تواضعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت اجرایی مدیریت صنعتی
83 مهدی خوش قدم لنجوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت بازرگانی- بازاریابی مدیریت کسب و کارهای کوچک
84 سمیه شجاعی کهنه شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
85 هانیه شمشیرساز دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی مدیریت کسب و کارهای کوچک
86 سیده هاشمیه میر رضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت تکنولوژی مدیریت صنعتی
87 ربابه جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مدیریت صنعتی- تولید مدیریت صنعتی
88 احمد پیشگاه زاده واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید مدیریت کسب و کارهای کوچک
89 لیلا هداوند مؤسسه آموزش عالی نور طوبی مدیریت کسب و کار مدیریت صنعتی
90 محمد امین جلیل چناقلو دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی- اراک مدیریت دولتی- مدیریت تحول مدیریت کسب و کارهای کوچک
91 طاهره حسنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برنامه ریزی آموزشی مدیریت صنعتی
92 امیر ابراهیم زاده ابندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی مدیریت کسب و کارهای کوچک
93 میثم بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مهندس صنایع مدیریت صنعتی
94 علی صابری ششکل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مدیریت آموزشی مدیریت کسب و کارهای کوچک
95 نجمه مشهدی وهاب دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد تهران غرب مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کارهای کوچک
96 الهه جعفری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی روابط بین الملل مدیریت صنعتی
97 طاهره اثباتی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بیرجند روانشناسی آموزش کودکان استثنایی مدیریت کسب و کارهای کوچک
98 مهری شاهپوری ارانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحدالکترونیکی مدیریت صنعتی- تولید و عملیات مدیریت صنعتی
99 سحر علی وردی ممقانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شهر قدس روانشناسی عمومی مدیریت صنعتی
100 حسن جعفری دانشگاه آزاد قم مدیریت صنعتی- مالی مدیریت صنعتی
101 فاطمه حاج محمدی موسسه نورطوبی الهیات- فلسفه و کلام اسلامی مدیریت صنعتی
102 فاطمه عابدینی دانشگاه آزاد واحد گرمسار برنامه ریزی گردشگری مدیریت کسب و کارهای کوچک
103 مرتضی پناهی دانشگاه آزاد واحد خرمشهر حقوق مدیریت کسب و کارهای کوچک
104 آرش بذرافکن دانشگاه آزاد واحد تهران شمال مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی
105 اعظم قائم مقامی دانشگاه آزاد واحد دماوند مدیریت مالی مدیریت صنعتی
106 باوند بیات آزاد دانشگاه علامه طباطبائی-دانشکده مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی
107 جابرعلی گل‌زاده‌بائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک مدیریت صنعتی
ردیف نام دانشجو رشته تحصیلی دانشگاه قبولی
1 نسرین یوسفی حسابداری دانشگاه الزهرا
2 سیروس غفاری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
3 لیلا میوه‌چی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
4 مهدی خسرویان فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار