سیستم برنامه‌ریزی منابع بنگاه در صنعت سلامت: بررسی مشکلات به‌کارگیری آن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها

شیرین عیانی، مهسا میرزایی*، نسیبه عباسی

دکتری انفورماتیک پزشکی، دپارتمان علوم کامپیوتر، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران، تهران، ایران
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران، تهران، ایران
دانش آموخته مقطع کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Email: mahsa. mirzaeii@gmail. com

چکیده

مقدمه: با افزایش علاقمندی متولیان امور سلامت به ارائه خدمات باکیفیت به بیماران و لزوم دسترسی سریع پزشکان به اطلاعات مراقبتی و بهداشتی مکفی، اجرای سیستم (ERP) در صنعت سلامت مورد توجه واقع شده است. به کارگیری ERP در این صنعت که دامنه وسیع اطلاعات را از منابع تامین تا مدیریت ارتباط با بیمار، پوشش می‌دهد به یکپارچگی اطلاعات و در دسترس بودن
فضای تصمیم‌گیری توانمند و کم خطای مدیریتی و پزشکی به منظور ارائه خدمات باکیفیت، کم هزینه و بلادرنگ منجر گردیده است. بهره‌برداری از این گونه سیستم اطلاعاتی که با استقبال متخصصان روبرو بوده، چالش‌های زیادی را به دنبال دارد که این چالش‌ها بسته به نوع سازمان و میزان پیشرفت جوامع متفاوت می‌باشند. هدف از این مطالعه تأثیر برنامه‌ریزی منابع بنگاه در صنعت سلامت و بررسی مشکلات به‌کارگیری آن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها می‌باشد.
روش پژوهش: در این مطالعه مروری سیستماتیک، ابتدا مقالات مرتبط با پیاده‌سازی ERP در صنعت سلامت از کشورهای متعلق به چهار قاره جهان شامل  آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا از پایگاه داده‌های معتبر با استفاده از کلید واژه‌های حساس استخراج گردیدند. سپس تحلیل و طبقه‌بندی محتوا به روش های علمی مندرج در این مطالعه و با توجه به در نظرگیری کشورهای منتخب در سه گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای نیمه توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، انجام گردید.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که استقرار ERP مشکلاتی در پنج گروه فرهنگی، آموزشی، کیفیت خدمات دریافتی از نرم‌افزار، اقتصادی و تکنولوژیکی همراه بوده است. قابل ذکر است که وزن این مشکلات در سه دسته کشورهای مورد مطالعه این تحقیق متفاوت بوده‌اند. اهم وزن مشکلات کشورهای در حال توسعه در گروه مشکلات فرهنگی، اهم وزن مشکلات کشورهای نیمه توسعه یافته در گروه مشکلات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی و اهم وزن مشکلات توسعه یافته در گروه مشکلات آموزشی و کیفیت خدمات دریافتی از نرم‌افزار مشاهده می‌شوند.

 نتیجه‌گیری: گرچه در بسیاری از موارد پیاده‌سازی و اجرای ERP با شکست مواجه می‌شود ولی آگاهی نسبت به اهم چالش‌های مختص به وضعیت پیشرفت تکنولوژیک کشورها و در نظرگیری راهکارهای متناسب با هر چالش و مدیریت ریسک آن به اجرای موفق ERP منجر می‌شود، به نوعی که امکان بهره برداری از مزایای قابل توجه آن فراهم می‌گردد. در خصوص به‌کارگیری سیستم ERP در کشور ایران پیشنهاد می‌گردد مدیران ارشد سازمان علاوه بر استفاده از مشاوران متخصص ERP  و در نظر گرفتن فاکتورهای پیاده‌سازی موفق سیستم، انگیزه لازم را برای پذیرش ERP در پزشکان و سایر ذینفعان ایجاد نموده و ضمن فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایط لازم به منظور استقرار سیستم، به‌عنوان مدافع پروژه تمامی مراحل از شروع تا استقرار و بهره‌گیری نهایی ERP را تحت حمایت قرار دهند.
کلمات کلیدی: سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاه، صنعت سلامت، مهندسی مجدد سازمان، زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تغییر.