سخنرانی‌های همایش

ردیف نام سخنران مقام علمی سخنران عنوان سخنرانی
۱ دکتر مریم طایفه محمودی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک

ظرفیت سازی از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود توانایی‌های فردی، سازمانی و نهادی برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌شود تا منجر به آموزش و پژوهش با کیفیت گردد. در این سخنرانی ابتدا با عناصر اصلی ظرفیت‌سازی، قابلیت‌ها و فرآیندهای ضروری آن آشنا شده، سپس محیط‌های مناسب جهت ظرفیت‌سازی مانند مراکز نوآوری و تعالی مورد بحث قرارگرفته و درنهایت راهکارهایی جهت ظرفیت‌سازی آموزش و پژوهش الکترونیک با توجه به امکانات و ضروریات موجود در فضای سایبری ارائه می‌شود.

۲ دکتر مریم جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات توانبخشی

بر اساس آمار ارائه شده در سال ۹۳۶۲ مشخص شده است که در دنیا مربوط به شرایطی از سلامتی است که نیاز به YLD ٪۷۱ کل شاخص خدمات توانبخشی دارد. این شرایط که با ناتوانایی در کارکردهای شناختی، فیزیکی و روانی همراه است شامل بیماریهای مزمن، صدمات و تصادفات، ناهنجاری‌های مادرزادی و در نهایت سالمندی است. به گفته یونسکو در حال حاضر حداقل ۶۲ ٪ از مردم جهان با ناتوانایی مواجه‌اند و داری پتانسیل لازم برای ارتقاى کیفیت زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ICT اقتصادی این افراد است. لذا لازم است برای احیا و یا حفظ کارکردهای فرد ناتوان و خدمات توانبخشی به ترسیم نقشه ICT تغییر کیفیت زندگی انها از طریق ادغام مطالعاتی در این حوزه همت گماشت.

۳ دکتر امیر ناصر اخوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی مرکز پیشنهادی انتقال و توسعه تکنولوژی در حوزه
سلامت: ضرورت‌ها و راهکارهای اجرایی

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم، مقوله پیچیده‌ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. امروزه فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یک ضرورت ملی در بسیاری از کشورها به صورت سیستماتیک و ساختار یافته دنبال میگردد. سطح تکنولوژی‌های کشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی برای کاستن فاصله تکنولوژی کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته، انتقال تکنولوژی یک لازمه انکارناپذیر است. انتقال تکنولوژی قطعاً دست یافتنی است، مشروط بر آنکه با اتخاذ شیوه‌های صحیح و هدایت شده صورت گیرد و برای این منظور علاوه بر اینکه باید اهداف و استراتژیهای توسعه روشن باشد، بایستی سازمان‌ها و تشکیلات مناسبی نیز برای تبدیل این اهداف و استراتژی‌ها به اولویت- های انتقال تکنولوژی و نظارت بر اجرای آن‌ها ایجاد گردد. برای تحقق چنین اهدافی، همانطور که در برنامه اول توسعه در بخش صنایع آمده، وجود یک سازمان مسئول و هماهنگ کننده در امر انتقال و توسعه تکنولوژی سلامت با مشترکت فعال ایرانیان خارج از کشور، ضروری به نظر می‌رسد. انتقال تکنولوژی سلامت فرآیند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه و بررسی لازم نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد. با توجه به اهمیت موضوع در بعد ملی، بر این اساس در این طرح پیشنهادی ضرورت ایجاد مرکز انتقال و توسعه تکنولوژی در حوزه سلامت را با اهداف و وظایفی که شرح آن خواهد آمد توصیه می‌شود.

۴ دکتر زهرا مستانه استادیار گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
سیستم‌های فارماکوویژیلانس در بستر فناوری اطلاعات:
دیده‌بانی ایمنی داروئی

با پیشرفت صنعت داروئی و تولید روزافزون انواع داروها و ابزارهای پزشکی، ارزیابی میزان ایمنی و ریسک آن‌ها به یک فرایند دقیق و منسجم نیاز دارد که در فازهای مختلف تولید داروها انجام می‌گیرد. از آنجائی که در مطالعات و کارآزمائی‌های بالینی، تعدد بیماران و نیز امکان بررسی تأثیر داروها بر گروه‌های مختلف بیماران با ویژگی‌های خاص وجود ندارد، بخشی از ارزیابی داروها پس از ورود آن‌ها به بازار مصرف انجام می‌شود. در این راستا، فارماکوویژیلانس به‌عنوان شاخه‌ای از صنعت داروئی مسئول انجام فعالیت‌های مربوط به شناسایی، تحلیل و درک ارتباط بین عارضه و مصرف دارو، تفسیر و انجام اقدامات پیشگیری جهت جلوگیری از رخداد عوارض داروها و به طور کلی، حفظ ایمنی بیماران از طریق کاهش ریسک داروها می‌باشد. از آنجائی که داروها در سطح جهانی توزیع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند، سیستم گزارش‌دهی موردی عوارض داروها نمی‌تواند جوابگوی هدف فارماکوویژیلانس باشد؛ بنابراین، با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات در کلیه حوزه‌های بهداشت و درمان، فعالیت‌های فارماکوویژیلانس باید در قالب سیستمی ارائه شود که بتواند به‌صورت آنلاین، سیگنال‌های مربوط به ریسک‌های ایمنی داروها را پایش کرده و آن‌ها را در پایگاه ملی داده تجمیع نماید. سپس آن‌ها را از طریق ابزارهایی مانند داده‌کاوی، تحلیل کرده و با فیدبک نتایج حاصل به صنعت داروئی، اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع عوارض انجام گیرد. مهمترین ویژگی این سیستم، تجمیع سیستماتیک داده‌های مربوط به ایمنی داروها است؛ بنابراین باید بتواند با طراحی درست و نیز ارتباط با انواع سیستم‌های مدیریت داده‌های بیماران از قبیل پرونده الکترونیک سلامت، داده‌های مربوط به عوارض داروها را از آن‌ها استخراج کرده و به پایگاه ملی داده‌های سیستم فارماکوویژیلانس وارد نماید. به‌طور کلی، سیستم فارماکوویژیلانس به عنوان رویکرد پایشگرانه و فعال صنعت داروئی می‌تواند دیده‌بان ایمنی داروها پس از ورود آن‌ها به بازار مصرف باشد و با این نظارت مداوم، اطلاعات لازم را جهت تصمیم‌گیری‌های سریع و زودهنگام قبل از وقوع عوارض فراهم نماید.

۵ دکتر شیرین عیانی دبیر اجرایی همایش بررسی مزایا و مشکلات به کارگیری سیستم برنامه‌ریزی
منابع بنگاه در سازمان‌های بهداشتی

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاه ضمن خودکار کردن اجرای فرایندهای اصلی سازمان و برقراری تعامل با سازمانهای بیرونی اطلاعات ارزنده و جامعی برگرفته از وضعیت درون و برون سازمان را در زمان مناسب به مدیران و متولیان سازمان‌های بهداشتی ارائه میدهند. فراهم آوری زمینه‌ی اخذ تصمیمات به موقع و صحیح از این طریق، به حصول دستاوردهائی از جمله افزایش انعطاف‌پذیری سازمان در برابر تغییرات محیطی، ایجاد فرصت رقابتی چشمگیر سازمان، ارائه خدمات با کیفیت به متقاضیان و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود. امروزه مراکز بهداشتی و کادر درمانی به منظور پشتیبانی و نظارت بر فرآیندهای اجرائی و کلینیکی نیازمند وجود نظام مدیریت اطلاعات قوی به منظور تشکیل هسته‌ی مرکزی کنترل و برنامه‌ریزی می‌باشند که با بکار گیری این گونه سیستم‌های اطلاعاتی میسر می‌شود. ولی برخی مشکلات که در گروه‌های تکنولوژیکی، فرآیندی، فرهنگی، آموزشی، کیفیت خدمات دریافتی از نرم‌افزار و اقتصادی قابل بررسی می‌باشند از استقرار موفق این سیستم‌ها در سازمان‌های مذکور جلوگیری می‌کنند. هدف از این سخنرانی بررسی مزایا و مشکلات به‌کارگیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاه در سازمان‌های بهداشتی و امکان‌سنجی استقرار آن در مراکز بهداشتی درمانی کشور ایران می‌باشد.

۶ دکتر سید علی اکبر صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز پزشکی از دور: بستری جهت اشتغال و
تحقق اقتصاد مقاومتی

امروزه بحث توسعه اشتغال، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی به‌عنوان محورهای برنامه‌ریزی‌های مهم کشور مطرح می‌باشند. بااین‌حال یکی از مشکلات اساسی
نبود شاخص‌ها و مطالعات کاربردی در راستای توجیه سرمایه‌گذاری روی این محورها می‌باشد. پزشکی از راه دور خود یکی از شاخصه‌های مهم توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت فناوری اطلاعات در راستای رفاه مردم محسوب می‌شود. در واقع امکان دسترسی سریع و آسان به پزشکان متخصص برای بیمارانی که از لحاظ جغرافیایی از مراکز درمانی شناخته شده فاصله زیادی دارند، امری توسعه‌ای و مهم تلقی می‌گردد. در این تحقیق یک تحلیل ارزیابی دقیق و علمی از ظرفیت توسعه پزشکی از راه دور هم از نظر امکان‌پذیری و هم از جنبه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌گردد. معمولاً بیماران نیاز به انجام مسافرت‌های مکرر و طولانی و انجام هزینه‌هایی سرسام‌آور و فراتر از درمان معمول دارند. علاوه بر هزینه‌های ذکرشده تحمیلی بر بیمار و همراهان وی، آثار ترافیکی و حوادث جاده‌ای و نیز آلودگی هوا نمونه‌هایی دیگر از آثار منفی عدم امکان دسترسی بیماران به خدمات تخصصی پزشکی در منطقه محل زندگی خود می‌باشد. تبعات اقتصادی ناشی از این سفرها نیز از دیگر آثار منفی بر اقتصاد محلی است. از سوی دیگر در دو دهه گذشته پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در پزشکی، امکان مراقبت و درمان از راه دور را برای درمان این بیماران را تحت عنوان پزشکی از راه دور فراهم آورده است. در حال حاضر کشور از عدم استفاده کارآمد مراکز درمانی از این فناوری رنج می‌برد و اقدامات مؤثری از سوی وزارت بهداشت و درمان هم مشاهده نمی‌گردد. این تحقیق به تحلیل علمی و ارائه شاخص‌هایی در راستای این موضوعات جهت اجرایی کردن محورهای ذکر شده می‌پردازد.

۷ دکتر علی سلیمانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد اینترنت اشیا، تأثیر آن بر سیستم سلامت و توسعه علم

با فراگیر شدن اینترنت اشیا همه جنبه‌های زندگی بشر دستخوش تحول قرار خواهد گرفت. به‌طوریکه بدون اینترنت اشیا، قادر به کنترل اشیا الکترونیکی پیرامون خود نخواهیم بود. باوجود چالش‌هایی چون زیربنایی، استانداردهای واحد و پذیرش توسط کاربران، سلامت هوشمند، خانه‌های هوشمند، شهرهای هوشمند، کشاورزی هوشمند و بسیاری دیگر از صنعت‌ها با استفاده از اینترنت اشیا معنایی تازه به خود خواهند گرفت.

۸ دکتر رامین کریمی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد تأثیر فناوری اطلاعات بر شبکه‌های بین خودروئی

شبکه‌های بین خودرویی یک نمونه شبکه سیار است که برای برقراری ارتباط بین خودرویی و همچنین ارتباط وسایل نقلیه با تجهیزات کنار جاده‌ای ایجاد شده است. هدف اصلی شبکه بین خودرویی فراهم کردن امنیت و راحتی برای سرنشینان خودرو می‌باشد. سرعت بالا و جابجایی خودرو در اتوبان و محیط‌های شهری یکی از مشکلات اساسی در انتقال اطلاعات بین خودرویی می‌باشد. از طرفی به دلیل محدود بودن برد رادیویی هر خودرو که حداکثر آن ۶۳۳۳ متر می‌باشد و سرعت بالا و جابجایی خودرو می‌تواند باعث از بین رفتن بسته‌های اطلاعاتی شود. در این سخنرانی مروری خواهیم داشت بر کاربردهای ایمنی، تجاری و سرگرمی در شبکه‌های بین خودرویی.

۹ دکتر هادی برقی همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش بررسی روش‌های افزایش طول عمر شبکه‌های چند گامی

به دلیل سهولت برقراری ارتباط و هزینه کم نگهداری شبکه‌های چند گامی بیسیم کاربردهای زیادی پیدا کرده‌اند. در بسیاری از این‌گونه شبکه‌ها گره‌های شبکه به منبع انرژی دائم دسترسی ندارند و با باتری کار می‌کنند. در این شرایط انرژی گره‌های شبکه پس از مدتی به پایان خواهد رسید و شبکه از کار خواهد افتاد؛ بنابراین روش‌هایی باید استفاده شود که به‌وسیله آن طول عمر شبکه تا حد امکان افزایش یابد تا شبکه بدون قطع خدمات تا مدت زمان بیشتری خدمات خود را ارائه نماید. در این تحقیق روش‌های مختلف افزایش طول عمر شبکه‌های چند گامی بیسیم مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات پیرامون مشکل انرژی شبکه‌های چند گامی بیسیم اهداف مختلفی را مد نظر قرار داده‌اند. از این بین ما تحقیقاتی را که به‌طور خاص روش‌هایی برای افزایش طول عمر شبکه ارائه کرده‌اند را مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم. اغلب روش‌های ارائه شده برای افزایش طول عمر شبکه ترافیک را در مسیرهای با وضعیت انرژی بهتر توزیع می‌کنند تا مصرف توان را در تمامی گره‌های شبکه متوازن کنند. این تحقیقات برای این کار یک روش مسیریابی مبتنی بر انرژی ارائه نموده‌اند. لذا اغلب روش‌های بررسی شده در این تحقیق روش‌های مسیریابی با هدف افزایش طول عمر شبکه می‌باشد. مسیریابی آگاه از انرژی یکی از روش‌های متداول در افزایش طول عمر شبکه‌های چند گامی بیسیم است. علاوه بر آن انتخاب معیار مناسب برای مسیریابی چالش دیگری است که برخی از تحقیقات به آن پرداخته‌اند. به حالت خواب بردن گره‌ها نیز در برخی تحقیقات پیشنهاد شده است.

۱۰ دکتر سعید شکر الهی استادیار پژوهشکده فضای مجازی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران
بررسی ساختار مدل مرجع فناوری در نظام جامع ملی
معماری سازمانی ایران

تعریف و تبیین مدل مرجع فناوری بخشی از پروژه “تدوین نظام جامع ملی معماری سازمانی” است که در راستای حرکت دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت ارائه خدمات الکترونیکی تعریف شده است. در این پروژه تلاش شده است که مدلی مرجع و فراگیر برای طبقه‌بندی پروتکل‌ها، استانداردها و فناوری‌ها به‌منظور پشتیبانی از ارائه مؤلفه‌ها و توانمندی‌های سرویس‌ها ارائه شود. یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و افزایش تعامل‌پذیری بین دستگاه‌های مختلف با استفاده از یک معماری فنی، نقش اساسی را در ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان دارد. یک دولت الکترونیک دارای کاربرانی است که با سیستم‌های اطلاعاتی متعددی که توسط دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شوند سروکار دارند. ناسازگاری در به‌کارگیری ازفناوری‌ها و واسط‌های سرویس توسط دستگاه‌های مختلف و پیاده‌سازی و ایجاد مستقل سیستم‌های اطلاعاتی و درگاه‌ها بدون استفاده از یک مدل مرجع فناوری، سیستم‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها را با چالش‌های مختلفی روبرو می‌کند. کاهش کاربرپسند بودن سیستم‌های اطلاعاتی، کاهش تعامل‌پذیری بین سیستم‌های اطلاعاتی، افزایش هزینه در چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی و کاهش کارایی در تهیه و ساخت سیستم‌های اطلاعاتی نمونه‌هایی از این چالش‌ها هستند. هدف اصلی از به‌کارگیری مدل مرجع فناوری مناسب، ایجاد یک زیرساخت فناوری کارآمد برای مقابله با چالش‌های مذکوراست. مدل مرجع فناوری پیشنهاد شده در نظام جامع ملی معماری سازمانی ایران بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی، پروتکل‌ها، استانداردها و فناوری@ها را در سه سطح حوزه‌های سرویس، طبقه‌های سرویس و استانداردهای سرویس دسته‌بندی کرده است، که در این سخنرانی این ساختار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۱ دکتر کمال عقیق دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تجارت الکترونیکی و رسانه‌های اجتماعی

استفاده از اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، برنامه‌های تلفن همراه و دیگر فن‌آوری‌های ارتباطات دیجیتالی بخشی از زندگی روزمره میلیاردها انسان است. به عنوان مثال نرخ فعلی استفاده از اینترنت در میان بزرگسالان امریکایی حدود ۳۷ درصد و برای گروه‌های جمعیتی تحصیلکرده با درآمد بالا نزدیک ۶۳۳ درصد است و به همین ترتیب جوانان به عنوان نسل بعدی مصرف کنندگان انبوه اینترنت دارای سطوح مشابهی از مصرف اینترنت میباشند. ( مرکز پژوهشی pew2015 ) به‌طورکلی می‌توان گفت مردم عادی زمان بیشتری را صرف استفاده از فضای مجازی می‌کنند به‌عنوان مثال در انگلستان طی دو دهه گذشته مقدار زمانی که بزرگسالان در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند بیش از دو برابر رشد داشته و میانگین ۹۳ساعت در هفته گزارش شده است. درحال حاضر در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.(ما اجتماعی هستیم۲۰۱۴ ) و فیسبوک به تنهایی حدود یک میلیارد کاربر فعال در هر روز دارد  فیس بوک با توجه به شرایط موجود واضح است که مردم خود را بیشتر در معرض رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی قرار دهند که این موضوع برای برخی از اهداف ازجمله بازاریابی مؤثر است زمانی که مصرف کنندگان در جستجوی یافتن اطلاعات موردنیاز، خرید و مصرف محصولات هستند و با دیگران از تجربیات خود برای یافتن اطلاعات بااستفاده از اینترنت صحبت می‌کنند بازاریابی اینترنتی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.بازاریابان با افزایش کانال‌های بازاریابی دیجیتالی به این نیاز به خوبی پاسخ داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۷ تقریباً یک‌سوم هزینه‌های تبلیغاتی جهان صرف کانال‌های دیجیتالی شود بنابراین در آینده استفاده از ابزارهای دیجیتالی به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی و موبایل افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین تحقیقاتی پیرامون مسائلی مانند رفتار مصرف کنندگان دیجیتال و بازاریابان امری ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله به دنبال بررسی تحولات اخیر دراین زمینه در ادبیات رفتاری و روانشناسی مصرف کننده و نحوه برخورد بازاریابان دررسانه‌های اجتماعی است در این راستا محقق در تلاش است تا تحقیقات جدید مرتبط به آن را ارائه نماید.

۱۲ دکتر علیرضا جلالی همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش کسب‌وکار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال

با توجه به پیشرفت فناوری و وسیع شدن کسب و کار الکترونیکی در زندگی روزمره آدم‌ها و فرصت‌های بیشماری که اینترنت در اختیار تمامی کاربران قرار می‌دهند. امروزه راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی تبدیل به شایعترین روش برای کارآفرینی شده است؛ از طراحی و توسعه‌ی اپلیکیشن‌های موبایل و نرم‌افزارهای کاربردی گرفته تا ساده‌ترین کسب و کارها از قبیل دریافت سفارشات اینترنتی و ارسال غذا، از استارتاپ‌هایی که نیاز به تخصص‌های مختلفی هم چون برنامه‌نویسی کامپیوتر و طراحی محصول دارند تا کسب و کارهای ساده‌ای که تنها با آسان‌تر کردن بخش کوچکی از زندگی کاربران کسب درآمد می‌کنند. کسب و کارهای الکترونیکی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه باعث اهدافی بنیادین همچون ایجاد اشتغال، ریشه کن نمودن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآورد نیازهای اساسی کشور شده است. از این طریق افراد مختلفی می‌توانند با توجه به استعداد خود در دبخش‌های گوناگون کسب و کار الکترونیکی وارد اشتغال شده و از بیکاری در جامعه کاسته شود. درنتیجه اشتغال، نرخ بیکاری را در جوانان پایین آورده و هم اگر در فروشگاه‌های اینترنتی از تولیدات داخلی استفاده و تبلیغ شود می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی جامعه داشته باشد.