تقویم دانشگاهی سال تحصیل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

(ویژه ورودی های قبل از ۱۴۰۱)

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

. .

انتخاب واحد ارشد

انتخاب واحد کارشناسی

۲۳- ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

 5-18 شهریور ماه ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها ۲ مهر ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه   9-15 مهر ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری ۹ دی ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین

نوبت اول ۳۰-۲۳ مهر ماه

نوبت دوم ۳۰-۲۳ آبان ماه

نوبت سوم  30-23 آذر ماه

پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱
نظرسنجی  22-26 دی ماه ۱۴۰۱
امتحانات  1-20 بهمن ماه ۱۴۰۱

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

   
انتخاب واحد ۲۳-۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱
شروع کلاس‌ها ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه  6-12 اسفند ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری   12 خرداد ماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین

نوبت اول ۱۹-۲۶ فروردین ماه

نوبت دوم ۱۹-۲۶ اردیبهشت ماه

نوبت سوم ۱۹ –۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها  24 خرداد ماه ۱۴۰۲
نظرسنجی    25-29 خرداد ماه ۱۴۰۲
امتحانات   3-23 تیر ماه ۱۴۰۲