اولویت بندی عوامل مؤثر بر فروش کسب و کارهای الکترونیکی و نقش آن در کارآفرینی و اشتغال‌زایی

علی جعفری*
دانشجوی رشته مدیریت، گرایش صنعتی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
E-mail: jafariali3476@yahoo. com

چکیده

مقدمه: با توجه به پیشرفت فناوری و وسیع شدن کسب و کار الکترونیکی در زندگی روزمره آدم‌ها و فرصت‌های بی‌شماری که اینترنت در اختیار تمامی کاربران قرار می‌دهند. امروزه راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی تبدیل به شایع‌ترین روش برای کارآفرینی شده است اما هرروز افرادی با انگیزه‌ی بالا وب‌سایتی را راه‌اندازی می‌کنند و امیدوارند که به‌زودی بتوانند درآمد قابل توجهی از آن کسب کنند. ولی بسیاری از وب‌سایت‌ها پس از گذشت ماه‌ها هیچ درآمدی ندارند. صاحبان وب‌سایت پس از مدتی انگیزه‌ی اولیه خود را از دست می‌دهند و وب‌سایت کم کم به فراموشی سپرده می‌شود؛ بنابراین این تحقیق درصدد است با اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فروش کسب و کارهای الکترونیکی، علاوه بر دسته‌بندی این عوامل، به نقش این موضوع در بخش کارآفرینی و اشتغال بپردازد.
روش پژوهش: پس از جستجو به‌منظور اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فروش کسب و کار الکترونیک و نقش آن در کارآفرینی و اشتغال‌زایی در پایان‌نامه‌ها و یا مقالات معتبر، بررسی‌های کافی صورت گرفت و به رفع نقاط ضعف این پژوهش‌ها پرداخته است. این پژوهش به‌صورت جمع آوری اطلاعات بوده و از روش توصیفی-پیمایشی بین ۳۸۴ نفر انجام گرفته است.
یافته‌ها: در نتایج رتبه‌بندی متغیرها نشان می‌دهد که امنیت بیشترین اهمیت را بین دیگر متغیرها داراست. در رتبه بعد عوامل مرتبط با کالا قرار می‌گیرد. طراحی به متغیر رتبه سوم قلمداد می‌شود با توجه به این‌که محتوا به عنوان متغیری هم سطح با طراحی و همچنین خدمات پس از فروش رتبه‌بندی شده است؛ و در آخرین رتبه، خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که تلاش شده تا بیشتر فاکتورهای تأثیرگذار بر فروش کسب و کار الکترونیک را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنیم به این نکته مهم باید توجه داشت که موفقیت در جذب مشتریان اینترنتی، به میزان توانایی سازگار کردن اطلاعات با ارضای نیازهای مشتریان بستگی دارد. برای رسیدن به موفقیت بهتر در این زمینه نباید نقش دولت و مردم را نیز فراموش کرد. آن‌ها می‌توانند افزایش سطح شناخت خود را با توجه به پیشرفت زمان، با جوامع مدرن منطبق کنند و به عرصه الکترونیک بپیوندند. آنچه مهم است کاهش هزینه‌ها از طریق کسب و کار الکترونیک و بودن
مزیت رقابتی بین شرکت‌ها در جهت پایداری اقتصاد مقاومتی بوده که نقش دولت و مردم در این موضوع بیشتر از قبل مشهود است.
کلمات کلیدی: کسب و کار الکترونیک، عوامل مؤثر، سایت، کارآفرینی، اشتغال

سایر مقالات (کلیک کنید)