شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم بهمن) از ۲۳ بهمن ۱۴۰۰