فرم ثبت نام وبینار “از صنعت ۴ که حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟”

هزینه‌ی ثبت نام دانشجویان فاران مهر دانش: رایگان

هزینه‌ی ثبت نام سایرین: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال