موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو می پذیرد.

مزایای تحصیل:

  1. بدون محدویت سنی
  2. امکان تحصیل همزمان
  3. کاملاً غیر حضوری و اینترنتی
  4. ارائه معافیت تحصیلی
  5. برگزاری آزمون ها در تهران

 

پذیرش در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (با آزمون)

 

تمدید ثبت نام: بدين‌وسيله به اطلاع كليه متقاضيان آزمون فوق مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر و مساعدت براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/02/16) براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز شنبه مورخ 98/02/21 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

شرایط اختصاصی :دارا بودن مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 

 

  رشته های موجود در موسسه فاران مهر دانش:

 

 1.مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 2.حسابداری

عناوین دروس امتحانی مطابق دفترچه ثبت نام آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 به شرح ذیل می باشد.