زمان حذف و اضافه نیمسال دوم موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش ششم الی دوازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

طبق جدول آمده شده در ذیل می‌توانید از تمامی تاریخ‌های آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موسسه فاران مهر دانش باخبر شوید.

انتخاب واحد ۲۳-۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱
شروع کلاس‌ها ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه  ۶-۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری   ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۱۹-۲۶ فروردین ماه

نوبت دوم ۱۹-۲۶ اردیبهشت ماه

نوبت سوم ۱۹ –۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها  ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲
نظرسنجی    ۲۵-۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
امتحانات   ۳-۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲

دانشجویان عزیز جهت اطلاع از جزئیات زمان حذف و اضافه نیمسال دوم و سایر موارد مربوطه می‌توانند وارد سامانه دانشجویی خود به آدرس faranlms.com شوند.

جهت مشاهده تقویم دانشگاهی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلیک کنید.