پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی سال 1397

به اطلاع داوطلبینی که در کنکور سراسری سال 1397 شرکت نموده اند و یا شرکت نداشته اند می رساند بر اساس بخش نامه سازمان سنجش آموزش کشور، موسسه آموزش عالی  فاران مهر دانش در هشت رشته کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی، مهندسی کامپیوتر، حقوق، اقتصاد، حسابداری و آموزش زبان انگلیسی بصورت مسنقیم از داوطلبین ثبت نام بعمل آورد.