آشنایی با مقطع کارشناسی ارشد

تحصیلات عالیه یکی از مهم ترین هدف های جوانان در جامعه امروزی به شمار رفته و روز به روز به درصد کسانی  که علاقمند به تحصیلات عالیه در مقطع کارشناسی ارشد هستند افزوده می شود.

 به طور کلی دوره کارشناسی ارشد به عنوان یک دوره 2 تا 3ساله شناخته می شود که در بیشتر رشته ها به عنوان یک دوره ناپیوسته بوده و دانشجو برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد باید به طور جداگانه در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند. 

تعداد پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد بسیار محدود است و از این روی بسیاری از کسانی که می خواهند در دوره مقطع کارشناسی ارشد شرکت کنند، در دوره های غیر انتفاعی حضوری و غیر حضوری ثبت نام می نمایند.

کسانی که علاقمند به تحصیل در رشته های ذیل هستند، می توانند در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند :
enlightenedمهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
enlightenedمهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
enlightenedمدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
enlightenedمدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
enlightenedعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
enlightenedحقوق جزا و جرم شناسی
enlightenedحقوق خصوصی
enlightenedحسابداری


این رشته ها به عنوان رشته های موسسه آموزش عالی فاران به شمار رفته و شما می توانید برای ادامه تحصیل در این مقطع اقدام نمایید.

همچنین کسانی که نمی توانند برای ادامه تحصیل به شهر دیگر سفر کنند و یا نمی خواهند زمان خود را برای حضور در کلاس ها بگذراند، می توانند در دوره های کارشناسی ارشد مجازی موسسه آموزش عالی فاران تحصیل کنند.