آموزش مجازی

مزایای دانشگاه مجازی : 

enlightened کاهش چشمگیر هزینه های آموزش

در آموزش حضوری ،  نیاز به فضای فیزیکی برای حضور کارمندان ودانشجویان و هزینه های نگهداری ازاین مراکز، هزینه های حمل و نقل، افزایش ترافیک و آلودگی هوا مخصوصا در کلان شهرها معضل بزرگی است. از دستاوردهای بزرگ آموزش مجازی برقراری عدالت آموزشی و امکان علم آموزی برای تمامی افراد جامعه در هر زمان و مکانی است.

 

enlightenedافزایش درآمد برای شرکت های استفاده کننده از آموزش های مجازی

در جهت بهبودعملکرد کارمندان در تمامی سازمان ها برنامه های آموزشی مشخصی وجود دارد که موجبات افزایش بازدهی و در نهایت افزایش درآمد مجموعه می گردد.دریافت این آموزش ها بصورت مجازی موجبات صرفه جویی در زمان و هزینه های کل مجموعه می گردد.

 

enlightened بالا بردن بهره وری با آموزش مجازی

استفاده از مقوله جدید elearning موجبات افزایش بهره وری کارمندان وافزایش بازگشت سرمایه  تا 30%  می گردد.

 

enlightened بهبود رضایت شغلی کارمندان

روابط  ما بین کارمندان ومدیر تاثیرمستقیمی درافزایش رضایت شغلی آنها داشته و دریافت آموزش متناسب با فعالیت و پست افراد درمجموعه یشان ، احتمال ترک شغل توسط  کارمندان را کاهش می دهد.

 

enlightened دریافت آموزش بهینه تربه دلیل مزایای آموزش مجازی

از آنجایی که امکان آموزش مجازی برای تمامی افراد در هر زمان ومکانی موجود است ، موجبات افزایش یادگیری و کمک به افراد علاقه مند به علم آموزی می شود که با کمبود وقت  نیز، مواجه هستند.

 

enlightened ELearning ، آموزشی همیشه در دسترس

آموزش مجازی این امکان را می دهد تا تمام افراد، بدون هیچ گونه محدودیت سنی،  با شرایط یکسان ، ازدوره های آموزشی استفاده نمایند.

 

enlightened احساس راحتی و آرامش در آموزش های مجازی

از جمله معایب آموزش حضوری، اجبار به حضوردر کلاس ها درزمان مشخص ، کمر درد ناشی از نشستن های طولانی بر روی صندلی و ... است که تمام این موارد دراستفاده از آموزش مجازی حذف شده است.

enlightened ایجاد سازمان هایی با دانش روز

آموزش مجازی امکان یادگیری پیوسته و قوی را در مجموعه ها ایجاد کرده سطح دانش مجموعه را بالا نگه می دارد.

 

 آموزش مجازی با رفع محدودیت ها ومعایب آموزش حضوری ، بستری منعطف برای تمام افراد جامعه ، بدون هیچ گونه محدودیت سنی و مکانی ایجاد کرده است .