آینده شغلی حسابداری

حسابداری فعالیتی خدماتی برای کنترل سلامت مالی، بررسی دارایی ها ، بستانکاری ها و همچنین کارکرد مالی حساب هاست.

رشته حسابداری  این امکان را دارد که داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، تجربی و علوم انسانی برای تحصیل در دانشگاه، این رشته را انتخاب نمایند.

enlightenedدروس رشته حسابداری در حین تحصیل

دروس پایه: روانشناسی عمومی، جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد، ریاضیات پایه، ریاضیات کاربردی، آمار کاربردی، مبانی کاربرد کامپیوتر، پژوهش و عملیات، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز بانکداری، مبانی سازمان مدیریت، توسعه اقتصادی، مالیه عمومی، روش تحقیق.

دروس اصلی و تخصصی: اصول حسابداری، حسابداری میانه، حسابداری پیشرفته، حسابداری صنعتی، حسابرسی، حسابداری مالیاتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت مالی، مباحث جاری حسابداری

 

enlightenedتوانمندی های مورد نیاز برای یک حسابدار

ادبیات و ریاضیات قوی و قدرت بدنی مناسبی داشته باشد، به عبارتی توانایی نگارش واضح و درست متن ها وگزارش های آماده شده، توانایی نشستن طولانی مدت پشت سیستم و کار با رقم و عدد و معادلات ریاضی و همچنین خلاقیت، منضبط و صبور بودن  

enlightenedگرایش های رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد

رشته حسابداری، رشته حسابرسی، رشته حسابداری مدیریت، گرایش حسابداری عمومی، حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابداری دولتی،  حسابداری مدیریت، حسابداری منابع انسانی.