معرفی رشته حقوق جزا و جرم شناسی در کارشناسی ارشد

enlightenedیکی از مهم ترین رشته های مربوط به حقوق که داوطلبین بسیار زیادی همه ساله قصد ورود به آن را دارند، رشته حقوق جزا و جرم شناسی به شمار می رود. در واقع کسانی که وارد این رشته می شوند می توانند با تحصیل دروس اصلی و تخصصی و ارائه پایان نامه، مقدمات کار خود در دفاتر حقوقی و دادسرای عمومی را فراهم کنند. .

enlightenedموسسه آموزش عالی فاران با تکیه بر اساتید حرفه ای و کادر مجرب این رشته را برای کارشناسی ارشد حضوری و غیر حضوری خود فراهم کرده است و بسیاری از کسانی که قصد دارند وارد این رشته شوند می توانند با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دریافت شرایط لازم، در موسسه آموزش عالی فاران ادامه تحصیل دهند.
.