درحال حاضر چه رشته‌های تحصيلی در اين موسسه در مقطع کارشناسی ناپیوسته داير است؟

در حال حاضر رشته‌های مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر وحسابداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته در این موسسه دایر می‌باشد.

توسط |1400/4/23 7:07:53تیر 23ام, 1400||دیدگاه‌ها برای درحال حاضر چه رشته‌های تحصيلی در اين موسسه در مقطع کارشناسی ناپیوسته داير است؟ بسته هستند

درحال حاضر چه رشته‌های تحصيلی در اين موسسه در مقطع کارشناسی پیوسته داير است؟

در حال حاضر رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، حقوق و اقتصاد در مقطع کارشناسی پیوسته در این موسسه دایر می‌باشد.

توسط |1400/4/23 7:06:24تیر 23ام, 1400||دیدگاه‌ها برای درحال حاضر چه رشته‌های تحصيلی در اين موسسه در مقطع کارشناسی پیوسته داير است؟ بسته هستند
بازگشت به بالا