آيا امکان تحصيل همزمان در دوره‌های الکترونیکی کارشناسی وجود دارد؟

  تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های الکترونیکی در یکی از رشته‌ها یا گرایش‌های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه‌های دیگر بلامانع است.

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱:۳۰:۴۹اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

تطبیق واحد (معادل سازی ) چیست؟

تطبق قانون ماده 29:دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هریک از

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱:۳۲:۰۸اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

درخواست تطبیق واحد دانشجو چه زمانی می باشد؟

در زمان اعلام نتایج آزمون سراسری دوره های کارشناسی، از طریق سایت مؤسسه به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی می گردد که چنانچه قبلاً دانشجو بوده و مدرک تحصیلی دریافت کرده اند ریزنمرات (مهرشده توسط دانشگاه مبدا)خود را در هنگام ثبت نام تحویل مؤسسه نمایند و ریز نمرات دانشجویان جهت تطبیق به گروه های آموزشی مربوطه

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱:۳۴:۲۸اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

شهريه دروس معادل سازي شده به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱:۳۵:۲۴اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

شهريه دروس معادل سازي شده به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱:۴۲:۵۹اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

شهريه دروس تطبیق شده (معادل سازي شده) به چه صورت مي باشد ؟

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر واحد پذیرفته شده، حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۲۳:۴۸اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه

آیا واحد های تطبیقی (معادل سازی ) در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه می شود؟

به ازای هر ۲۰ واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از ۱۲ واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

توسط |۱۴۰۰/۴/۲۳ ۲:۲۷:۳۰اسفند ۹ام, ۱۳۹۴||بدون دیدگاه
بازگشت به بالا